Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Privat ind- og udførsel af fødevarer

Se her om du som privatperson kan tage fødevarer med hjem fra udlandet - det afhænger af, hvad du vil tage med, og hvor du indfører det fra.

​​​​​Der er regler for, hvilke fødevarer m.v. du som privatperson må have med hjem/indføre til Danmark, fx hvis du har været på ferie i udlandet. 

Står du i lufthavnen og kommer i tvivl om, hvorvidt du har købt varer, der er ulovlige at indføre, så henvend dig til toldmyndighederne i lufthavnen eller ved grænsen. Har du ulovlige produkter, vil de blive fjernet og destrueret. Hvis toldmyndighederne i stedet selv konstaterer, at du forsøger at indføre ulovlige fødevarer, vil dette blive politianmeldt. Ulovlig indførsel af animalske produkter kan straffes med bøde.

Hvis du vil indføre fødevarer til omsætning (import eller samhandel), skal du være registreret som importør i Fødevarestyrelsen. ​Læs mere her:
Import og samhandel af fødevarer  
 
Indførsel af animalske fødevarer fra andre EU-lande
(gælder også Andorra, Liechtenstein, Norge, San Marino og Schweiz samt fiskevarer fra Færøerne, Grønland og Island)
 
Du kan indføre animalske fødevarer fra andre EU-lande til privat brug uden tilladelse og uden mængdebegrænsning, hvis du indfører fødevarerne i din egen bagage i forbindelse med indrejsen eller i umiddelbar tilknytning til indrejsen, eller hvis du modtager fødevarerne som pakker.

Fødevarerne skal være bestemt til eget brug.

OBS Hvis der er udbrud af smitsomme dyresygdomme, kan der være fastsat restriktioner for den private indførsel af animalske produkter. Fødevarestyrelsen anbefaler, at du orienterer dig på siden Husdyrsygdomme i udlandet.

Veterinærmyndighederne i de enkelte EU-lande har den sidste nye information om eventuelle udbrud af dyresygdomme i deres område.​
 

Aktuelle anbef​​alinger

På grund af forekomst eller udbrud af smitsomme dyresygdomme advarer Fødevarestyrelsen stærkt imod, at du indfører fødevarer eller andre produkter af de dyrearter, der er nævnt nedenfor under de enkelte lande. 
 
Bulgarien
Fødevarer og andre produkter af svin, inkl. vildsvin
(Afrikansk Svinepest)
 
Estland
Fødevarer og andre produkter af svin, inkl. vildsvin
(Afrikansk Svinepest)
 
Italien (Sardinien)
Fødevarer og andre produkter af svin, inkl. vildsvin
(Afrikansk Svinepest)
 
Letland
Fødevarer og andre produkter af svin, inkl. vildsvin
(Afrikansk Svinepest, Klassisk Svinepest)
 
Litauen
Fødevarer og andre produkter af svin, inkl. vildsvin
(Afrikansk Svinepest)
 
Polen
Fødevarer og andre produkter af svin, inkl. vildsvin
(Afrikansk Svinepest)
 
Rumænien
Fødevarer og andre produkter af svin, inkl. vildsvin
(Afrikansk Svinepest)
 
Slovakiet
Fødevarer og andre produkter af svin, inkl. vildsvin
(Afrikansk Svinepest)
 
Tjekkiet
Fødevarer og andre produkter af svin, inkl. vildsvin
(Afrikansk Svinepest) 
 
Tyskland
Fødevarer og andre produkter af svin, inkl. vildsvin
(Afrikansk Svinepest) 
 
Ungarn
Fødevarer og andre produkter af svin, inkl. vildsvin
(Afrikansk Svinepest) 
 
Privat indførsel af animalske fødevarer mm. fra lande uden for EU (tredjelande)
(For indførsel fra Andorra, Liechtenstein, Norge, San Marino og Schweiz samt fiskevarer fra Færøerne, Grønland og Island, se ovenfor).
 

Skematisk oversigt ove​​​r reglerne for pr​​iva​​​t indførsel af animalske produkter fra tredjelande, jf. Forordning (EF) nr. 2019/2122: 

Føde​​​varer
Tilladt m​ængde

​Kød (bortset fra frølår og tarme), mælk
samt produkter af kød eller mælk

​Ikke tilladt​²)
​Modermælkserstatning i pulverform, babymad og
specialfødevarer, der er påkrævet af medicinske årsager¹)
​Højst to kg pr. person
​Rensede ferske fisk, tilberedte eller forarbejdede fiskevarer​Højst 20 kg pr. person eller  én fisk uanset vægt²)
​Levende muslinger/østers, æg, ægprodukter, honning, snegle eller frølår​Højst to kg pr. person
Produkter bestemt til selskabsdyr
Tillad​​​t mængde
​Døde dyr eller dele heraf omfattet af KN-kode 0511​Ikke tilladt
​Forarbejdet foder til hunde, katte og fritter (tyggeben, dåsefoder og blandinger, som indeholder kød eller mælk mm.)​Ikke tilladt
​Specialfoder til hunde, katte og fritter, der er påkrævet af
medicinske årsager¹)
​Højst to kg per person
​¹) Betingelser, der skal være opfyldt: Der skal være tale om færdigpakkede, mærkevare-beskyttede produkter, som er beregnet til direkte salg til den endelige forbruger, og som ikke skal opbevares på køl før åbningen. Emballagen skal være ubrudt, medmindre produktet er i brug.
²) Der gælder ingen mængdebegrænsning ved indførsel af fisk og fiskevarer fra Færøerne, Grønland eller Island. Se tabel nedenfor for særregler for disse lande

OBS! Hvis der er udbrud af smitsomme dyresygdomme i et tredjeland, kan der være fastsat restriktioner for import af animalske produkter. I disse tilfælde er privat indførsel heller ikke tilladt. Du kan se de aktuelle importrestriktioner i Bekendtgørelse om indførsel af fødevarer m.v. med særlige restriktioner.
 

Privat indførsel af animalske fødevarer mm. fra Færøerne, Grønland og Island: 

​Kød (bortset fra frølår og tarme), mælk
samt produkter af kød eller mælk
​Højst 10 kg pr. person   
​Modermælkserstatning i pulverform, babymad og
specialfødevarer, der er påkrævet af medicinske årsager¹)
​Højst 10 kg pr. person   
​Rensede ferske fisk, tilberedte eller forarbejdede fiskevarer    ​Ingen
begrænsninger 
​Levende muslinger/østers, æg, ægprodukter, honning,
snegle eller frølår
​Højst 10 kg pr. person   
​Døde dyr eller dele heraf omfattet af KN-kode 0511​Højst 10 kg pr. person   
​Forarbejdet foder til hunde, katte og fritter (fx tyggeben,
dåsefoder og blandinger, som indeholder kød eller mælk)
​Højst 10 kg pr. person   
​Specialfoder til hunde, katte og fritter, der er påkrævet af
medicinske årsager ¹)
​Højst 10 kg pr. person   
¹) Betingelser, der skal være opfyldt: Der skal være tale om færdigpakkede mærkevare-beskyttede produkter beregnet til direkte salg til den endelige forbruger, som ikke skal opbevares på køl før åbningen. Emballagen skal være ubrudt, medmindre produktet er i brug.

Se i øvrigt bestemmelserne i Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer, herunder de særlige danske bestemmelser vedrørende samsending og forsendelser til foreninger fra Færøerne og Grønland, samt i Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af avlsmateriale og animalske nonfood-produkter m.v.
 
Privat indførsel af ikke-animalske (vegetabilske) fødevarer
Indførsel fra andre EU lande og lande med samhandelsstatus:
Fødevarestyrelsen har ingen restriktioner, når det gælder privat indførsel af ikke-animalske  (vegetabilske) fødevarer.

Indførsel fra tredjelande:
Ikke-animalske (vegetabilske) fødevarer fra tredjelande kan i langt de fleste tilfælde indføres af eller til privatpersoner uden mængdebegrænsninger. 

Nogle vegetabilske fødevarer er omfattet af restriktioner for indførsel til EU, da de kan udgøre en sundhedsrisiko pga  for højt indhold af fx. pesticidrester, naturlige toksiner og salmonella. Vegetabilske fødevarer omfattet af importrestriktion må indføres af privatpersoner, såfremt mængden ikke overstiger 5 kg (friske produkter) eller 2 kg (tørrede produkter) og forudsat, at varerne er til bestemt til privat brug. For enkelte produkter kan der dog indføres op til 10 kg frisk vægt til privat brug. Ved større mængder skal reglerne for kommerciel indførsel følges. Læs mere om ikke-animalske (vegetabilske) fødevarer under importrestriktion her​. ​​

OBS: Landbrugsstyrelsen har regler for, hvad du må tage med hjem af planter og planteprodukter, herunder også visse vegetabilske fødevarer: Landbrugsstyrelsen: Importregler for private
 
Privat udførsel af fødevarer til andre lande

Rejse til EU-lande

Generelt er der ingen restriktio​ner på at medbringe fødevarer til andre EU-lande til eget brug. Du bør dog altid tjekke pågældende lands bestemmelser, evt. via deres ambassade  / repræsentation i Danmark. Der kan du få oplyst, hvilke fødevarer du må tage med til landet og i hvilke mængder.
 

Rejse til lande uden fo​r EU

Fødevarestyrelsen har ingen oplysninger om reglerne for privat indførsel af fødevarer til lande udenfor EU. Du bør derfor tjekke pågældende lands bestemmelser,​ evt. via deres ambassade/repræsentation i Danmark.

Ved udbrud af smitsomme dyresygdomme i Danmark kan der være restriktioner også på privates udførsel af animalske fødevarer, som fx kød og mælk. Kontakt evt. din lokale fødevarekontrolenhed.

Du kan finde en oversigt over udenlandske repræsentationer i Danmark på dette link til borger.dk:
 
Regler fra andre myndigheder
Du skal være opmærksom på, at Toldstyrelsen har regler vedrørende mængden af fødevarer, du må tage med fra lande udenfor EU: 
Landbrugsstyrelsen har re​gler for, hvad du må tage med hjem af planter og planteprodukter:

Miljøstyrelsen administ​​rerer regler om omsætning af truede arter - dyr og planter - både kommercielt og privat:

Miljøstyrelsen: Handel med truede arter 

Ændret 27. januar 2023