Hestekød

Animalske produkter

Fødevarestyrelsen råder generelt til, at du højst spiser hestekød en gang om ugen, da der kan være risiko for et højere indhold af dioxin i hestekød.

Det er ofte ældre heste, der slagtes i Danmark, efter de har græsset i flere år. Derved kan de have optaget dioxin via græsset og jorden. Dioxin og PCB ophobes primært i fedtet. 

Dioxin og dioxinlignende PCB er en type af miljøforurening, som bliver ophobet i visse fede animalske fødevarer, og som bl.a. kan give øget risiko for kræft og påvirke forplantningsevne og immunforsvar hos mennesker.​

Dioxin stammer ​især fra afbrænding af affald og fra industriproduktion primært fra lande syd og øst for Danmark. Dioxin ophobes gennem fødekæden i alt animalsk fedt og findes især i fede fisk fra Østersøen, men også i kød og æg hos udegående dyr. Dioxin i små mængder i fødevarer er uundgåeligt. Problemet med dioxin i fødevarer opstår, hvis mængden af dioxin bliver for høj. Hvis du over længere tid spiser en fødevare med et for højt dioxinindhold, kan det på længere sigt være hormonforstyrrende og kræftfremkaldende. 

Læs mere om dioxin