Ammoniumklorid

​Ammoniumklorid er et aromastof, og det kan i stor​​e mængder kan virke afkalkende på knoglerne, og børns indtag bør derfor begrænses.​​

Aromastoffet ammoni​​​umklorid – også kendt som salmiak – må tilsættes bestemte fødevarer i bestemte mængder. I slik må det tilsættes uden mængdebegrænsning. Det bruges typisk i salmiak- og saltlakridser. 

Tidligere var der et krav o​​m mærkning af lakridsprodukter med mere end 5% ammoniumklorid med “Voksenlakrids – ikke børnelakrids”. Denne mærkning er nu ophævet. Der er ikke nogen akut risiko, hvis børn spiser et par salmiak- eller saltlakridser, men Fødevarestyrelsen fraråder dog fortsat, at børn regelmæssigt spiser salmiak- og saltlakrids.​