Tang

Fisk, skaldyr, tang

​Spis ikk​e tang hver dag. Kostrådet "spis varieret" er vigtigt at følge. Tang er fint at spise en gang imellem, men du bør ikke spise tang hver dag. Det gælder især, hvis du altid spiser den samme tangart. Du får et alsidigt indtag af næringsstoffer og et lavere indtag af uønskede stoffer, når du spiser varieret.

Tang som en del af en​ varieret kost​

Tang er blevet en populær spise i Danmark både på restauranter og derhjemme. Spis trygt tang ved at følge Fødevarestyrelsens råd. To gode råd til dig, som spiser tang:

  • Spis ikke tang hver dag

  • Hold dig til bestemte tangarter

Fødevarestyrelsen fraråder tre befolkningsgrupper at spise tang:

  • Personer med sygdom i skjoldbruskkirtlen
  • Gravide og ammende kvinder 
  • Mindre børn

Anbefalingen skyldes, at der kan være tungmetaller samt et højt jodindhold i tang, og at de tre grupper er særligt sårbare overfor høje jodindtag. Nori-tang, som normalt anvendes til sushi, har et lavt indhold af jod og kan fint indgå i en varieret kost for det mindre barn eller dig, der er gravid eller ammer. 

Hold dig til bestemte ta​​ngarter

Nogle tangarter indeholder stoffer i skadelige niveauer. Eksempler er høje indhold af jod, uorganisk arsen og naturlige giftstoffer (fx kainsyre). Du kan sænke dit indtag af stofferne ved at begrænse eller undgå visse tangarter.

Tangarterne arame, wakame, kombu, fingertang og sukkertang kan indeholde meget jod. Jod er vigtigt for vores krop i de rette mængder, men et længerevarende højt indtag af jod er skadeligt. En voksens daglige indtag af jod bør ikke overskride 600 mikrogram om dagen. Du kan få over 1000 mikrogram jod ved at spise blot 1 gram tørret tang om dagen, hvis det er en af de fem tangarter. Hvis du nøjes med at spise tang én gang om ugen, vil du nemmere holde dig under den sikre grænse på den lange bane. Nori-tang bruger man typisk til at lave sushi. Nori-tang har et lavt indhold af jod. Du kan derfor spise mere nori-tang end de andre tangarter.

Læs mere på vores side om "jod i fødevarer"

Et generelt råd er kun at spise de tangarter, der traditionelt er blevet brugt som fødevare i Nordeuropa. Det er fx arterne blomkålstang (Chondrus crispus), blæretang (Fucus vesiculosus) og rød purpurhinde (Porphyra purpurea).

Tangarten søl (Palmaria palmata) kan have et højt indhold af giftstoffet kainsyre. Indholdet af kainsyre varierer meget, men Fødevarestyrelsen anbefaler alligevel, at du undgår at spise søl.

Indholdet af uorganisk arsen i tang varierer afhængig af bl.a. tangart, årstid og geografi. Fødevarestyrelsen anbefaler derfor, at du skifter mellem forskellige tangarter. 

Visse tangarter indeholder dog høje koncentrationer af uorganisk arsen, der øger risikoen for kræft i blandt andet lungerne ved selv små indtag. Fødevarestyrelsen fraråder derfor at spise hijiki-tang.

Den aktuelle viden om mængden af arsen og andre metaller i tang fra danske farvande er begrænset. Men vi ved, at sargassotang (Sargassum muticum) har et højt arsen-indhold. 

Plukker du tang?

Hvis man ønsker at spise tang fra danske farvande er her nogle gode råd.

  • Spis kun de arter af tang som har en lang historisk anvendelse som fødevare i Nordeuropa. Eksempelvis arter som blomkålstang (Chondrus crispus), blæretang (Fucus vesiculosus) og rød purpurhinde (Porphyra purpurea). 
  • Undgå sargassotang (Sargassum muticum). 
  • Mennesker, der lider af visse sygdomme i skjoldbruskkirtlen, gravide, mindre børn og mødre, der ammer deres børn, bør pga. indhold af jod være påpasselige med at spise tang.  
  • I Norge advares der mod indtag af fingertang pga. høje indhold af uorganisk arsen.

Læs mere om gode råd, når du selv plukker tang​