Hormonforstyrrende stof fra plast og dåser

Vær opmærksom på bisp​henol A (BPA) fra plast og dåser. Læs hvordan du mindsker dit indtag af BPA.

Bisphenol A (​​BPA) er et hormonforstyrrende stof, hvor der er sat en meget lav grænse for afsmitning til fødevarer. Sådan mindsker du dit indtag af BPA:

Kassér gamle, slidte eller revnede plastemballager.

  • Brug emballagen til det, den er beregnet til. Tilbered ikke fødevarer i dåsen. Ved at opvarme dåser på f.eks. bål eller grill kan de varmes op til temperaturer, som de ikke er beregnet til, og der kan afgives skadelige stoffer fra lakken på indersiden af dåserne eller fra trykfarven på ydersiden af dåserne.
  • Opbevar altid fødevareglas stående. Så kommer fødevaren ikke i kontakt med evt. bisphenol A i låget.​

Bisphenol A ​​kan findes i bl.a.:

  • ​Plast og plastflasker af typen polycarbonat (f.eks. beholdere til vandkøling). Polycarbonat kendes på, at det er et meget stærkt (ubøjeligt) og klart materiale – man kan evt. spørge, der hvor man køber flasker eller beholdere. Bisphenol A findes ikke i plastflasker til vand, øl eller sodavand.

  • Lakken på indersiden af dåser til fødevarer og drikkevarer.

  • Lakken på indersiden af metallåg og kapsler (f.eks. til glasemballage).