Ethoxyquin

Det er ikke længere tilladt at tilsætte ethoxyquin til fisk eller andre dyrs foder.​​

Fiskebrug og dambrug bliver kontrolleret af Fødevarestyrelsen. Fødevarevirksomhederne er selv ansvarlige for de fødevarer, som de markedsfører. Fødevarestyrelsen udtager stikprøver af fisk og foder til kontrol af kemiske forureninger samt rester af veterinære lægemidler foruden indhold af uønskede stoffer. Der kontrolleres både danskproducerede fisk samt importerede fisk. Det samme gælder for foder. 

De undersøgelser, som Fødevarestyrelsen har lavet af opdrættede norske laks, viser meget lave indhold af miljøforureninger som dioxin og PCB. Indholdet af dioxin og PCB er væsentligt lavere end for vildlaks fx fra Østersøen, hvor laksene har et særligt højt indhold på grund af det lukkede farvand og industrien i østersølandene gennem tiden.

Fødevarestyrelsens undersøgelser af foder til opdrættet fisk viser at der ikke er problemer med overindhold af uønskede stoffer og fodertilsætningsstoffer.