Radioaktive stoffer og bestråling af fødevarer

Radioaktive stoffer i fødevarer og foder kommer for størstedelens vedkommende fra naturlige kilder. Bestråling bruges fx til at forlænge holdbarheden af fødevarer. På denne side kan du læse om begge dele.

Radioaktive stoffer

Radioaktive stoffer i fødevarer og foder kommer for størstedelens vedkommende fra naturlige kilder. Planter og dyr kan optage nogle af de naturligt radioaktive stoffer, som findes i jorden, og dermed kan fødevarer og foder blive svagt radioaktive. 

Belastningen fra naturligt forekommende radioaktive isotoper i kosten og foderet udgør kun en lille del af baggrundsbelastningen.

En meget lille del af den menneskeskabte radioaktive stråling, som man er udsat for, skyldes radioaktiv stråling fra tidligere tiders kernevåbenforsøg samt fra atomenergiindustrien, herunder fra ulykker og udslip.

Den 11. marts 2011 blev Japan ramt af et jordskælv (styrke 9,0 på Richterskalaen), efterfulgt af en kraftig tsunami, der forårsagede store skader på landet – herunder kernekraftværker i det nordøstlige Japan. Særligt gik det ud over atomkraftværket Daiichi i Fukushima, der ikke kunne modstå trykket fra tsunamien, hvilket betød, at der skete alvorlige udslip af radioaktive stoffer fra værket.

Ingen risiko for radioaktive varer i Danmark

Fødevarestyrelsen tillader ikke, at radioaktive fødevarer eller radioaktivt foder kommer ind i Danmark.
 
Kontrollen har vist, at hverken Danmark eller andre lande i EU har modtaget fødevarer eller foder fra Japan, som er forurenede med radioaktiv stråling. Det er derfor ikke farligt at spise fødevarer eller fodre med foder fra Japan. 
 
Fødevarestyrelsen følger løbende situationen i Japan, blandt andet via de officielle kanaler som Udenrigsministeriet, Beredskabsstyrelsen og det fælleseuropæiske overvågningssamarbejde for fødevarer og foder, det såkaldte Rapid Alert-system.
 

Kun få varer fra Japan i Danmark

Danmark importerer ikke særlig mange fødevarer eller foderstoffer fra Japan.

Hvis du er i Japan

Hvis du er i Japan, skal du lytte til myndighedernes anbefalinger i forhold til at spise og drikke. Efter hvad Fødevarestyrelsen erfarer, er der ingen grund til at frygte de fødevarer, man kan spise og drikke i Japan.

Q&A from the European Commission: Safety of food products imported from Japan – in English