Bakteriel nyresygdom (BKD)

Fisk og skaldyr

Bakteriel nyresygdom (Bacterial Kidney Disease, BKD) er en infektionssygdom, som kan ramme alle arter af laksefisk, som f.eks. laks og ørred. Sygdommen forårsages af bakterien Renibacterium salmoninarum.

Bakterien er antibiotikaresistent og den findes intracellulær i f.eks. æg og sæd.
BKD er endemisk i Danmark, men der er en håndfuld akvakulturvirksomheder i Danmark, som er registreret som enten fri for BKD, eller
omfattet af et udryddelsesprogram for BKD.

BKD forårsager typisk en langsomt fremadskridende infektion. Symptomer ses ofte først, når fiskene er 6-12 måneder gamle.

Typiske symptomer hos inficerede fisk er:

  • Sløvhed
  • Mørkfarvning af skindet
  • Opsvulmet bug
  • Blege gæller
  • Udstående øjne
  • Blødninger omkring gattet
  • Nyrerne være kraftigt opsvulmede
  • Blødninger i bug og indvolde

BKD kan overføres ved direkte kontakt mellem inficerede fisk eller via kontamineret vand.

Bakterien kan også spredes ved flytning af inficerede æg eller fisk eller ved kontakt med kontaminerede redskaber.

BKD kan forårsage høje dødeligheder i juvenile laksefisk i både fersk- og saltvand.

BKD er en liste 2-sygdom, og der er derfor ved konstatering  af sygdommen pligt til at tilkalde en dyrlæge.

Høj bestandstæthed, stressfremkaldende håndtering, mangelfuldt eller for gammelt foder og dårlig hygiejne kan fremprovokere sygdommen. BKD kontrolleres bedst ved omhyggelig forvaltning og god hygiejne.​

Vaccination mod BKD er endnu ikke mulig. Medicinsk behandling er heller ikke muligt, da den kun er lidt effektiv og meget dyr.

Det drejer sig derfor om, så vidt muligt, at holde bakterien ude fra dambruget. Større fisk, som kan være kronisk smittede, bør destrueres ved udbrud, og hvis de i øvrigt har symptomer. Der bør købes æg fra BKD-fri anlæg (Danmark har en håndfuld dambrug, der er registreret som fri for BKD).

Om​ muligt bør man undgå at have forskellige årgange af fisk på samme dambrug, idet man regner med, at de ældste fisk smitter de yngre. Herudover vil det være hensigtsmæssigt ikke at blande fisk i klækkerier fra flere vandløb.

BKD er rapporteret fra de fleste lande, der producerer fisk af laksefiskfamilien, herunder fra Nord- og Sydamerika, Europa og Asien.

Sygdommen er kun påvist hos laks og ørred. Der er dog forskel på modtageligheden hos forskellige arter. Visse typer af stillehavslaks regnes for meget modtagelige, mens regnbueørred og kildeørred er relativt modstandsdygtige. Atlantisk laks og bækørred regnes for moderat modtagelige.​​ BKD konstateres typisk ved en vandtemperatur på ca. 12°C.