Epididymitis hos får og geder (B. ovis)

Epididymitis (Brucella ovis) er en sygdom hos får og geder. Sygdommen epididymitis forårsages af infektion med bakterien Brucella ovis. Bakterien overføres ved parring og ved tæt kontakt mellem smittede og ikke smittede handyr.

Symptomer på epididymitis hos får og geder varierer i omfang og kan omfatte:

  • Nedsat fertilitet hos væddere og bukke.
  • Varierende grad af ensidig eller dobbeltsidig hævelse og forandringer af bi-testikel og omkringliggende væv (epididymitis og orchi-epididymitis).
  • Aborter hos får og geder på grund af betændelse i efterbyrden (placentitis).
  • Øget dødelighed hos nyfødte lam og kid.

Brucella ovis betragtes i modsætning til andre brucellatyper ikke som en zoonose. Det vil sige, at den ikke smitter til mennesker.

Bakterien udskilles i sæd fra smittede væddere/bukke og smitter således ved parring eller inseminering. Et smittet hundyr kan udskille bakterien i skedesekret og i mælken. Smitten kan derfor overføres fra hundyr ved parring og gennem mælken til lam eller kid.

Smitte kan forekomme mellem handyr i tæt kontakt.

Godkendte avlsmaterialevirksomheder undersøger for Brucella ovis som en del af den regelfastsatte overvågning.

Epididymitis (B. ovis) er en sygdom anført på liste 1 i listebekendtgørelsen. Det betyder, at hvis du har mistanke om, at dine får eller geder kan være smittet med Brucella ovis, skal du straks tilkalde en dyrlæge.

Hvis du som dyrlæge får mistanke om epididymitis (B. ovis) eller bliver bekendt med et positivt laboratoriesvar, skal du straks anmelde det til Fødevarestyrelsen.

Læs om, hvordan du skal forholde dig ved mistanke om en anmeldepligtig sygdom

Brucella ovis i får og geder er aldrig påvist i Danmark.