Epizootisk hæmoragi (EHD)

​​​​Epizootic Hemorrhagic Disease (EHD) er e​n vektorbåren virussygdom hos hjorte, som forårsages af et orbivirus.

EHD er en sygdom hos hjorte, som forårsages af et orbivirus. Det er mitter, der fungerer som vektor og dermed overfører virus til modtagelige dyr. De modtagelige dyr er et stort udvalg af vilde drøvtyggere.

Den tilsvarende hæmorrhagiske sygdo​m bluetongue forårsages af et lignende virus, og sygdommene kan kun skelnes ved en antigen undersøgelse.

Inkubationstiden (den tid, der går, fra dyret er blevet smittet, til det udviser symptomer på sygdom) er ca. 7 dage.

EHD er en akut infektionssygdom, der ofte er dødelig.

Symptomer på EHD inkluderer:

  • Meget karakteristisk kan sygdommen starte meget pludseligt
  • Dyrene mister øjeblikkelig appetitten
  • De mister frygten for mennesker (såsom jægere)
  • Bliver hurtigt svage
  • Begynder ofte at savle
  • Hurtig puls
  • Hurtig vejrtrækning
  • Til slut bliver de bevidstløse
  • Blødninger og mangel på ilt resulterer i en blåfarvning af slimhinderne

Dyret dør typisk inden for 36 timer.

Der ses massive blødninger i alle indre organer pga. virussets indflydelse på ​blodets koagulationsevne og nedbrydning af vægge i blodårerne.

Får du mistanke om EDH i den vilde fauna, skal du str​​aks underrette Fødevarestyrelsen.

EHD smitter ikke fra dyr til dyr, men virus overføres under naturlige forhold via blodsugende mitter, først og fremmest af en række Culicoides-arter. Culicoides spp. er vektor for overførslen af mange forskellige virussygdomme, hvoraf de vigtigste er afrikansk hestepest og bluetongue. 

 

Sygdommen er anmeldepligtig. Der findes ingen effektiv behandling af angrebne dyr.

Mulige opholds- og ynglesteder for Culicoides spp. skal behandles med ins​​​ekticider.

EHD har aldrig været påvist i Danmark.​​ Sygdommen er påvist i 2022 i Spanien og Italien.

Sygdommens udbredelse begrænses af udbredelsen af de insekter (mitter af slægten Culicoides), der fungerer som vektorer og dermed spreder virus mellem hjortene.