Epizootisk hæmoragi sygdom (EHD)

​​​​Epizootisk hæmoragi sygdom eller på engelsk Epizootic Hemorrhagic Disease omtalt EHD, er e​n vektoroverført virussygdom hos primært hjorte og kvæg.

EHD er en sygdom som kan ramme et stort udvalg af drøvtyggere, herunder hjorte og kvæg. Sygdommen skyldes infektion med et orbivirus som overføres mellem dyrene af mitter, der fungerer som vektor. EHD er anmeldepligtig, så ved mistanke eller bekræftelse ad sygdommen hos kvæg og hjorte straks tilkalde en dyrlæge. Opstår der mistanke om forekomst af EHD hos vildtlevende hjorte skal det straks anmeldes det til Fødevarestyrelsen.

Den tilsvarende hæmorrhagiske sygdo​m bluetongue forårsages af et lignende virus, og sygdommene kan kun skelnes ved en antigen undersøgelse.

 

Inkubationstiden, som er den tid, der går, fra dyret er blevet smittet, til det udviser symptomer på sygdom, er ca. 7 dage.

EHD er en akut infektionssygdom, der ofte er dødelig.

Symptomer på EHD inkluderer:

  • Meget karakteristisk kan sygdommen starte meget pludseligt
  • Dyrene mister øjeblikkelig appetitten
  • De mister frygten for mennesker (såsom jægere)
  • Bliver hurtigt svage
  • Begynder ofte at savle
  • Hurtig puls
  • Hurtig vejrtrækning
  • Til slut bliver de bevidstløse
  • Blødninger og mangel på ilt resulterer i en blåfarvning af slimhinderne

Dyret dør typisk inden for 36 timer.

Der ses massive blødninger i alle indre organer pga. virussets indflydelse på ​blodets koagulationsevne og nedbrydning af vægge i blodårerne.

Får du mistanke om EDH i den vilde fauna eller din besætning med drøvtyggere, skal du str​​aks underrette Fødevarestyrelsen.

Epizootic Hemorrhagic Disease (EHD) smitter ikke direkte fra dyr til dyr, men er afhængig af en vektor for overførsel af virus. Vektoren er blodsugende mitter, først og fremmest en række Culicoides-arter.

Culicoides arter er også vektor for overførslen af andre virussygdomme, hvoraf de vigtigste er afrikansk hestepest og bluetongue virus. 

 

​​​​Der findes ingen effektiv behandling af angrebne dyr. Mulige opholds- og ynglesteder for Culicoides spp. skal behandles med ins​​​ekticider. 

Det er ikke tilladt at vaccinere mod EHD, dog kan Fødevarestyrelsen ved udbrud af EHD påbyde vaccination af dyr af modtagelig arter.

Epizootic Hemorrhagic Disease (EHD) har aldrig været påvist i Danmark, mens sygdommen er udbredt i andre europæiske lande.

I Europa er sygdommen i 2023 påvist i Spanien, Frankrig, Portugal og Italien.

I Spanien, Portugal og Italien er sygdommen påvist hos både kvæg og hjorte, mens den i Frankrig endnu kun er påvist hos kvæg.