Abekopper

Abekopper spredes i Europa og kan smitte til dyr. Hovedsageligt kæledyr af abekopper-patienter er i risiko for smitte, og man bør derfor holde godt øje med sit kæledyr, hvis man er syg med abekopper. Har man mistanke om, at et dyr er smittet, skal man kontakte sin praktiserende dyrlæge.

Symptomerne på infektion med abekoppevirus hos mennesker er indledende feber, appetitløshed og senere hudforandringer. I huden udvikles væskefyldte blærer. Antallet af blærer varierer fra enkelte til mange. På et tidspunkt brister blærerne og efterlader sår, der får skorpe. Sårene heler herefter, og skorpen falder af.​

Abekopper er generelt ikke særlig smitsomt, men kan smitte fra sygdommen starter, til alle skorper er helt ophelede. Der kan gå op til 21 dage, før man ser symptomer efter man er smittet. Især kontakt med indholdet fra blærerne eller kontakt med andre kropsvæsker er smitsomt. Symptomer i dyr kendes ikke særligt godt, men det formodes at være de samme. Sygdommen er kun meget sjældent dødelig for mennesker og dyr.

Abekoppevirus er oprindeligt et dyrevirus, men lige nu smitter det mest blandt mennesker.  Andre dyr kan også smittes, især gnavere (Rodentia – fx chinchilla, mus, rotter, jordegern), aber og muligvis støttetandede (Lagomorphe – fx kaniner). 

Virus kan smitte via tæt kontakt med smittede dyr eller mennesker, men også via overflader, der for nyligt har været i nær kontakt med en smittet person eller et smittet dyr. Dyrs pels, bur, afføring og strøelse kan på tilsvarende vis være forurenet.

Hvordan skal jeg forholde mig, hvis jeg er nær kontakt til en person smittet med abekoppevirus, der har kæledyr?

Med mindre du har symptomer på, at du er smittet med abekoppevirus, vurderer Fødevarestyrelsen ikke, at der er en risiko for dine kæledyr. Det anbefales dog, at du iagttager almindelig god hygiejne med håndvask for at undgå at smitte dine egne dyr.

Hvordan skal jeg forholde mig, hvis jeg har et kæledyr, der har været i kontakt med en person, der er smittet med abekopper?

​Det afhænger lidt af typen af kontakt. Har dit kæledyr været i tæt kropskontakt med en abekoppe-patient, bør du holde godt øje med dyret og ringe til din dyrlæge, hvis der er tegn på sygdom. Vi anbefaler, at du oplyser om kontakten i telefonen. Du kan også bruge de råd, som Fødevarestyrelsen giver til abekoppe-patienter med kæledyr (under bekæmpelse). Perioden, hvor du skal være ekstra opmærksom på dyret er op til 21 dage efter kontakten mellem dit dyr og patienten. Hvis du er tvivl, så ring til din dyrlæge.

Ved mistanke: 

Borgere:

Får du mistanke om, at dit dyr er smittet med abekopper, bør du telefonisk kontakte din praktiserende dyrlæge og oplyse om din mistanke. Dyret bør ikke komme i kontakt med andre dyr eller mennesker, før det er tilset af en dyrlæge. For at undgå smittespredning, bør du oplyse om mistanken i telefonen, og dyrlægen bør tilse dit dyr i dit hjem.

Praktiserende dyrlæger:

Hvis du som praktiserende dyrlæge bliver kontaktet af en person, der mistænker, at hans/hendes kæledyr er smittet med abekopper, bør du ud fra oplysningerne vurdere, om der er mistanke om abekopper. Hvis der er mistanke, skal det meddeles til Fødevarestyrelsen, da sygdommen er anmeldelsespligtig. Hvis der er behov for en klinisk undersøgelse og evt. prøveudtagning, bør dyret tilses i hjemmet for at undgå smittespredning til andre dyr. Fødevarestyrelsen betaler laboratorieundersøgelsen.

Bekæmpelse og kontrol:

Fødevarestyrelsen anbefaler, at du under dit interview oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed om, at du har kæledyr i dit hjem. Du bør ligeledes oplyse, hvis du arbejder med dyr eller har haft nær kontakt til andres dyr.

Hvis du selv er hjemmeisoleret med abekopper, anbefaler Fødevarestyrelsen, at du så vidt muligt selv passer dit dyr, mens du er isoleret. Er du indlagt – eller kan du af anden grund ikke passe dit dyr – bør du få dit dyr passet af en anden. 

Har du kæledyr, bør du lade dyret/dyrene blive i hjemmet mindst 21 dage efter, at dine blærer og sår er helet. Selv hvis dyrene ikke er smittet, kan de have virus i pelsen, der kan overføres ved kontakt til andre dyr og mennesker. Undgå al for tæt kropskontakt med dine dyr i samme periode. Hold godt øje med, dine dyrs sundhedsstatus og ring til din dyrlæge, hvis dyrene bliver syge. Vi anbefaler, at du oplyser at du er abekoppe-patient allerede i telefonen. 

Er du hjemmeisoleret, og har du ikke en lukket have, hvor hunden kan luftes, bør du få en anden person til at lufte din hund for dig i snor uden kontakt til andre dyr eller mennesker. Det er vigtigt, at alle efterladenskaber samles op og posen lukkes, inden den smides ud.

Katte bør ikke lukkes ud i perioden fra din diagnose til 21 dage efter dine sidste symptomer, og kattegrus skal bortskaffes i dagrenovation i lukket plasticpose.

Andre kæledyr f.eks. af egernfamilien, chinchillaer, rotter og mus eller aber bør blive i indendørsbur mindst 21 dage efter, at dine blærer og sår er helet. Hvis andre skal passe dyrene, anbefaler Fødevarestyrelsen, at buret med dyret/dyrene bliver i dit hjem. Strøelse og andet affald bortskaffes i lukket plasticpose med dagrenovationen. Dyrene skal holdes, så der ikke er mulighed for kontakt til vilde dyr. 

Fødevarestyrelsen vejleder alene om, hvordan du skal forholde dig til dit kæledyr i denne situation. For vejledning om, hvordan du skal forholde dig i forhold til dit eget sygdomsforløb, bør du kontakte din læge.

Det menes, at abekopper stammer fra en gnaverart i Afrika, men aber og andre dyr kan også smittes. I august 2022 blev den første hund smittet med abekopper. Hunden bor i Frankrig sammen med to humane abekoppe-patienter.