Forårsviræmi hos karper (SVC)

Fisk og skaldyr

Forårsviræmi hos karper (Spring Viraemia of Carp, SVC) er en virusbetinget sygdom, der hovedsageligt rammer fisk i karpefamilien.

​​Unge fisk på op til ét år er mest modtagelige overfor SVC, men alle aldersgrupper kan blive ramt.

Hele Danmark, inklusiv danske havområder, betragtes som sygdomsfri med hensyn til SVC, og vi har i Danmark nationale foranstaltninger mod sygdommen.

Sygdomsudbrud forekommer typisk om foråret, når vandtemperaturen når 11-17°C. Dødeligheden ebber ud ved 17°C og stopper helt omkring 22°C.

Typiske symptomer hos inficerede fisk er:

 • Sløvhed
 • Følger ikke med stimen
 • Findes ved damkanten
 • Væske i bughulen
 • Der ses ofte gråhvide tråde, som hænger fra gatåbningen
 • Der kan forekomme blødninger i huden, ved finnebasis og omkring gatåbningen
 • ​​​Mørkfarvning af skind
 • Udstående øjne
 • Blege gæller
 • Blodige pletter i muskel- og fedtvæv samt i svømmeblæren
 • Ved akut dødelighed kan læsioner være fraværende
 

SVC overføres oftest ved tæt kontakt mellem inficerede fisk, men kan også overføres gennem vand, ved flytning af inficerede fisk og udstyr eller indirekte via vektorer (f.eks. karpelusen Argulus foliaceus eller iglen Piscicola piscicola).

Dødeligheden er normalt mellem 30 og 100 %.

SVC er en liste 1-sygdom, som skal anmeldes til Fødevarestyrelsen ved mistanke.SVC kan kontrolleres ved hjælp af omhyggelig forvaltning og god hygiejne. Der findes endnu ikke nogen vaccine mod SVC.
 
SVC er rapporteret fra de fleste europæiske lande, og fra USA og Kina.

SVC blev sidst fundet i Danmark i 2003 i importerede koikarper.​