Infektion med Bonamia ostreae

Fisk og skaldyr

Infektion med parasitten Bonamia ostreae er en dødelig sygdom hos bl.a. europæisk fladøsters (ostrea edulis).

Ud over øget dødelighed er de kliniske symptomer på infektion med Bonamia ostreae:

  • Gullig misfarvning af væv
  • Læsioner i gælle- kappe- og fordøjelsesvæv

Disse symptomer er ikke specifikke for infektion med denne sygdom. De fleste inficerede østers vil ikke have symptomer.

Bonamia ostreae spredes primært ved flytninger af inficerede østers.​ Den infektive form samt indgangsporten kendes ikke. Generelt observeres en lag-fase på mindst tre måneder, før parasitten kan genfindes i uinficerede østers, som er blevet flyttet ind i et inficeret område.

Prævalensen er varierende (fra 0 til 80 %). Sygdommen kan forekomme og smitte over hele året, men der er sæsonvariationer, hvor infektionsprævalensen er højest sen vinter/tidligt forår og om efteråret.

Bonamia ostreae er en liste 1-sygdom, og der er derfor pligt til at tilkalde en dyrlæge ved misanke om sygdommen.

Der findes endnu ikke nogen behandling af smittede østers. Smitteforebyggende foranstaltninger er afgørende for at undgå smitte.

Den 3. marts 2015 blev Bonamia ostreae påvist i vilde østers indsamlet i november 2014 fra Limfjorden. Parasitten blev fundet i vilde østers fra to lokaliteter, hhv. Venø Sund og Salling Sund. Dette var første gang, parasitten blev konstateret i Danmark.​

Bonamia ostreae er udbredt i store dele af Europa.