Infektion med Bonamia ostreae

Fisk og skaldyr

Infektion med B. ostreae er en intracellulær parasitisk infektion hos østers.

Ud over øget dødelighed er de kliniske symptomer på infektion med B. ostreae:

  • Gullig misfarvning af væv
  • Læsioner i gælle- kappe- og fordøjelsesvæv
  • Hæmocyt-infiltrationer i bindevæv i gæller og kappe samt i de vaskulære sinus omkring mave og tarmkanal
  • Nogle af hæmocytterne kan indeholde parasitter
  • Små sfæriske organismer ​​(2-5 µm) med excentriske kerner inde i hæmocytterne

Bonamia ostreae spredes primært ved flytninger af inficerede østers.​ Den infektive form samt indgangsporten kendes ikke. Generelt observeres en lag-fase på mindst 3 måneder, før parasitten kan genfindes i uinficerede østers, som er blevet flyttet ind i et inficeret område.

Bonamia ostreae er en liste 1-sygdom, og der er derfor ved misanke om sygdommen pligt til at tilkalde en dyrlæge.

Der findes endnu ikke nogen behandling af smittede østers, og kontrol af sygdommen kan derfor kun ske ved omhyggelig forvaltning og god hygiejne.

Den 3. marts 2015 blev Bonamia ostreae påvist i vilde østers indsamlet i november 2014 fra Limfjorden. Parasitten blev fundet i vilde østers fra to lokaliteter, hhv. Venø Sund og Salling Sund. Dette var første gang parasitten blev konstateret i Danmark.​
 
B. ostreae er udbredt i store dele af Europa.