Nipahvirus-encephalitis

Grise

Nipahvirus-encephalitis (encephalitis = hjernebetændelse) tilhører gruppen af paramyxovirus. Hovedvært for Nipahvirus er frugtflagermus og svin.

​​​Hos svin giver Nipahvirus luftvejssymptomer og neurologiske symptomer. Virus kan smitte til mange andre dyr, herunder mennesker, og er således en zoonose. Siden 1998 har der været konstateret 257 tilfælde hos mennesker ​​i Malaysia; heraf er 100 døde som følge af Nipahvirus- encephalitis.

Nipahvirus er udbredt over store dele af Asien, fx i Singapore, Indien, Pakistan og Malaysia. Nipahvirus-encephalitis har aldrig været konstateret i Danmark.

 

Nipahvirus smitter svin i alle aldre, men giver forskellige symptomer. Inkubationstiden – den tid, der går, fra dyret bliver smittet, til det viser tegn på sygdom – er 7-14 dage. Ikke alle svin i en besætning vil vise tegn på sygdom.
 
Hos helt unge grise og slagtesvin ses akut feber​​ med luftvejssymptomer, strækkende sig fra let forøget vejrtrækning med åben mund til voldsom hoste. Der kan ses rystelser, muskeltrækninger, manglende lyst til at stå op og forskellige grader af lammelser.
 
Søer og orner kan findes med akut feber med besværlig vejrtrækning, s​avlen og blodtilblandet flåd fra næsen. Der ses nervøsitet, uro, kramper, rullende øjne og lammelser. Hos søer kan ses aborter. Angrebne dyr dør meget hurtigt – indenfor et døgn.

Smittespredning mellem svin og andr​e dyr samt mennesker sker ved direkte kontakt og kontakt med kropssekreter. Hovedværterne for Nipahvirus er frugtflagermus og svin. Mennesker, hunde, katte, heste og geder er blevet smittet af svin, men intet tyder på, at disse dyr kan sprede sygdommen.
 

Nipahvirus-encephalitis er anmeldepligtig. Sygdommen kan ikke behan​dles, og ved det seneste udbrud i Malaysia blev alle smittede svin aflivet for at prøve at stoppe spredningen.

Nipahvirus er udbredt over store dele af Asien, fx i Singapore, I​ndien, Pakistan og Malaysia. Nipahvirus-encephalitis har aldrig været konstateret i Danmark.