Paratuberkulose

Sygdommen er en kronisk, smitsom sygdom hos kvæg og andre drøvtyggere.

Paratuberkulose skyldes bakterien Mycobacterium avium subsp. Paratuberculosis.

Symptomer på paratuberkulose kan være:

  • Diarré
  • Vægttab
  • Nedsat mælkeydelse
  • Død

Sygdommen er kronisk.​​​

Bakterieudskillelsen sker hovedsagligt via gødning.

Smittede køer udskiller bakterier direkte i mælken.

En smittet ko vil også kunne smitte fosteret under drægtigheden.​

Paratuberkulose er en anmeldepligtig liste 1 sygdom (se under "Lovstof om dyresygdomme").

For paratuberkulose gælder anmeldepligten udelukkende, hvis der er kliniske symptomer i dyret/besætningen. Undtaget for denne anmeldepligt er dog besætninger, hvor sygdommen allerede er konstateret samt besætninger, der indgår i kvægerhvervets frivillige ​​program ”Operation Paratuberkulose 2.0”, som flere besætninger deltager i​. 

Der foretages ikke offentlig regulering af sygdommen.​

​Sygdommen forekommer udbredt i Danmark.​