Infektion med Perkinsus marinus

Fisk og skaldyr

Perkinsus marinus er en parasit (patogen dinoflagellat), som smitter stillehavsøsters (Crassostrea gigas),og forårsager dødelighed hos amerikansk østers (Crassostrea virginica).

Stillehavsøsters (Crassostrea gigas) kan blive inficeret, men udvikler ikke sygdommen.

Ud over øget dødelighed er de kliniske symptomer på infektion med Perkinsus marinus:

  • Tyndt, vandigt væv
  • Bleg fordøjelseskirtel

Disse tegn er dog ikke specifikke for infektion med Perkinsus marinus.

Sygdommen kan spredes gennem vand, ved flytning af inficerede østers og via kontamineret udstyr.

Perkinsus marinus er en liste 1-sygdom, og der er derfor pligt til at tilkalde en dyrlæge ved mistanke om sygdommen.

Der findes endnu ikke nogen behandling af smittede østers. Smitteforebyggende foranstaltninger er afgørende for at undgå smitte.

Perkinsus marinus er til stede i Brasilien, Mexico og USA, og sygdommen er mistænkt for at være til stede i Marokko. Den er tidligere påvist i Korea, Tunesien og Spanien. I Spanien var der senest udbrud af sygdommen fra 2011-2013.

Sygdommen er aldrig blevet konstateret i Danmark.​