Chlorpyrifos i fødevarer

Pesticiderne chlorpyrifos og chlorpyrifos-methyl kan skade arveanlæggene og skade hjernens udvikling hos fostre. Fødevarer med indhold af disse pesticider må ikke markedsføres.

Risikovurdering af chlorpyrifos og chlorpyrifos-methyl​

Der kan ikke fastsættes nedre grænser for, hvornår pesticiderne chlorpyrifos og chlorpyrifos-methyl er skadelige at indtage via fødevarer. Det betyder i praksis, at ganske små mængder af stofferne kan skade mennesker.

Stofferne har tidligere været lovlige at anvende i EU, men godkendelsen er ikke forlænget. Beslutningen om ikke at forlænge godken­del­sen af stofferne er truffet på baggrund af risikovurdering foretaget af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA). ​

Grænseværdier f​or chlorpyrifos og chlorpyrifos-methyl

Grænseværdierne for restkoncentrationer af chlorpyrifos og chlorpyrifos-methyl i fødevarer er sænket med virkning fra november 2020. Grænseværdierne er nu fastlagt på kvantifikationsgrænsen, svarende til 0,01 mg/kg. Det betyder, at hvis der kan påvises chlorpyrifos eller chlorpyrifos-methyl i en fødevare, så må fødevaren ikke sælges.

​Kontrol​​​ af fødevarer på det danske marked

Fødevarestyrelsen udtager stikprøver til kontrol af restkoncentrationer af chlorpyrifos og chlorpyrifos-methyl. Stikprøverne omfatter både frugter, grøntsager og korn dyrket i Danmark, i EU og uden for EU. Produkter med indhold over grænseværdien bliver trukket tilbage fra markedet og tilbagekaldt fra forbrugerne.

EU har indført importrestriktioner som et supplement til stikprøvekontrollen. En række vegetabilske fødevarer fra visse lande uden for EU er underlagt denne importrestriktion. Disse fødevarer bliver undersøgt for blandt andet chlorpyrifos og chlorpyrifos-methyl i forbindelse med import til et EU-land. Partier omfattet af importrestriktionerne bliver afvist ved EU's ydre grænse, hvis partiet har indhold over grænseværdien.

Fødevarestyrelsens pesticidkontrol har fundet indhold af chlorpyrifos og chlorpyrifos-methyl i udenlandsk korn, ris, frugt og grønt efter, at pesticiderne blev forbudt i EU. I 2022 blev der fundet lave koncentrationer af chlorpyrifos i 12 prøver, svarende til ca. 1,5 % af prøverne af korn, ris, frugt og grøntsager fra lande uden for EU. Der blev ikke fundet rester af chlorpyrifos og chlorpyrifos-methyl i danske afgrøder.

En detaljeret oversigt over Fødevarestyrelsens fund af chlorpyrifos og chlorpyrifos-methyl i kontrollen med pesticidrester i fødevarer kan ses i Fødevarestyrelsens årsrapporter og kvartalsrapporter. Kontrollen omfatter både stikprøver, målrettede prøver og importkontrol.

Tilgå Fødevarestyrelsens årsrapporter for pesticidrester i fødevarer

Tilgå kvartalsrapporter for pesticidrester i fødevarer