Cysticerkose hos svin

Grise

Cysticerkose hos svin (svinetinten) er forårsaget af Cysticercus solium, der er tintestadiet af menneskets bændelorm, Tænia solium.

Svin er mellemvært for bændelormen, der optager æggene gennem føde eller vand forurenet med et smittet menneskets ekskrementer. Ho​​s svin vil man finde bændelormens larvestadie som svinetinter i muskel-, hjerne- og nervevæv. Ormen kan kun formere sig, når den befinder sig i tarmen på mennesker.

Mennesket er den naturlige vært for Tænia solium, og man risikerer at blive smittet ved indtagelse af råt kød.

Bændelormen kan blive 2-5 m lang og leve som køns​moden i tarmen hos mennesker. De mangler mund og tarmkanal, men ernæres ved opsugning gennem huden. De består af et hoved (scolex) med fasthæftningsredskaber (sugeskåle, kroge), dels af et større eller mindre antal fladtrykte led (proglott​ider), som er afsnøret fra hovedet, og som danner en kæde af led med det mindste (yngste) nærmest hovedet og det største (ældste) bagest i kæden.

Hvert led indeholder både hanlige og hunlige kønsorgan​​er og sluttelig store masser af embryonerede æg. På dette "modne" stadium løsnes leddet helt fra kæden og kvitteres med værtens ekskrementer, hvorefter leddet falder hen og æggene bliver fri. Det er så her, svin kan optage æggene og risikere at blive smittet.

Cyklus sluttes ved, at mennesker spiser kød indeholden​de tinter og dermed indtager de modne cysticerker.

Svinetinten findes yderst sjældent i Danmark under den almindelige kødkontrol.

Statens Serum Institut's hjemmeside om bændelorm hos mennesker

 

Hos svin ses der ingen kliniske symptomer ved lavgradig smitte. Ved pludselig massiv smitte kan der ses forbigående muskelstivhed som følge af infektion i musklerne.

Hos mennesket ses der sjældent symptomer, og kliniske t​​egn kan variere med graden af smitte, alder, og sundhedstilstand. Kliniske tegn kan være utrivelighed, ubehag, irritabilitet, varierende appetit, kolik og mild diarré. Sjældent kan indkrængning af tyndtarmen, afmagring eller kramper observeres.

Bændelormen kan spredes fra menneske til menneske. Spiser mennesker (eller hunde) de udskilte æg, kan der også dannes tinter hos disse arter. Bændelormen skal dog gennemgå den ovenfor nævnte cyklus – menneske, svin, menneske – for at blive til en bændelorm i tarmen og for at kunne formere sig.

Diagnosen er baseret på fund af svinetinter i muskulaturen​ ved slagtning.

Fund af svinetinter er anmeldepligtigt i henhold til lov om hold af dyr.

Bændelorm hos mennesker kan behandles.

Cysticerkose hos svin forekommer ove​r hele verden, men er yderst sjælden i Danmark.