Hesteencephalitis

Heste

Hesteencephalitis (hjernebetændelse hos heste) er en samling af sygdomme med ens symptomer og moderat til høj dødelighed. Sygdommen skyldes ofte et virus, f.eks. et alphavirus eller flavivirus, men kan også have andre årsager.

Encephalitter i denne gruppe omfatter:

 • Japanese encephalitis
 • Equin encephalomyelitis (Eastern og Western)
 • Venezuelan equine encephalomyelitis
 • West Nile fever.

Årsager til hesteenceph​alitis kan være et alphavirus eller flavivirus. Alphavirus er bl.a. årsag til Øst-, Vest- og Venezuelansk hesteencephalitis. Flavivirus er bl.a. årsag til Japan-B encephalitis og West Nile Fever.

Inkubationstiden (den tid, der går, fra et dyr bliver smittet, til det viser tegn på sygdom) er omkring 5 dage, og døden vil ofte indtræffe 2-3 dage senere.

Symptomer kan være:

 • Feber
 • Forringet syn
 • Nedsatte reflekser
 • Ujævn gang
 • Omflakken, hvor dyret går i cirkler og slingrer
 • Dyret vil skære tænder
 • Synkebesvær, hvorfor det savler
 • Hesten kan ses stå og presse hovedet mod f.eks. en væg og have andre tvangsbevægelser eller vil ikke være i stand til at rejse sig
 • I perioder aggressiv, med efterfølgende sløvhed
 • Hen imod slutningen vil der være perioder med kramper og til slut død

Heste, der kun er let angrebet, vil langsomt kunne komme i bedring efter få uger, men vil ofte have varige hjerneskader. Kommer hesten sig efter sygdom, vil den være immun resten af livet.

 

Smittespredning sker ved hjælp af bidende insekter – først og fremmest myg og flåter. Virus suges op i myggen, når denne stikker et smittet dyr.

Virus formeres i myggen og forbliver i myggens spytkirtler. Når myggen stikker igen, vil virus overføres med myggens spyt til såret og dyrets blodbane. 

Smitterisikoen vil være størst i varme perioder i nærheden af vådområder, hvor myg kan formere sig. Fugle, specielt svømmefugle, samt i mindre grad gnavere, i sumpområder er hovedværter for sygdommene, mens heste, mennesker og andre pattedyr regnes for blindgydeværter, dvs. virus ikke kan opformeres i en grad, så de kan smitte videre. Der er ikke konstateret smitte pattedyr imellem.

 

 

Sygdommene er anmeldepligtige. Hvis der opstår en mistanke, skal ejeren af dyret tilkalde en dyrlæge. Kan dyrlægen ikke afvise mistanke, skal dyrlægen straks anmelde mistanken til Fødevarestyrelsen.

Der findes ingen behandling mod hestee​ncephalitis forårsaget af virus. Mildere tilfælde vil kunne afhjælpes ved god pleje og symptombehandling.

Kontrol med sygdommene kan ske med bekæmpelse af de bidende insekter, specielt myg.

Der kan vaccineres mod de fleste hesteencephalitter.

Ingen af de omtalte hesteencephalitter er konstateret i Danmark,