Infektion med Marteilia refringens

Fisk og skaldyr

Infektion med parasitten Marteilia refringens er en dødelig sygdom hos bl.a. europæisk fladøsters (Ostrea edulis).

Parasitten Marteilia refringens påvirker fordøjelsessystemet, og infektionen har en dødelighed fra 50 til 90 % i sommer og efterår.

Ud over øget dødelighed er symptomer forbundet med infektion med Marteilia refringens:

  • Vandigt nedsat kødindhold
  • Bleg fordøjelseskirtel
  • Encellede plasmodier kan hovedsageligt ses i maveepitelet
  • Sporulering finder sted i fordøjelseskirteltubuli og kan ses som celledeling i celler
  • Refringente granula vil kunne ses under sporulering
  • I sene faser vil sporangier kunne ses frit i lumen på fordøjelsessystemet

Smitte med parasitten sker via en intermediær vært. Livscyklus er ikke totalt afdækket. Temperaturtærskelværdien for parasit sporulering og overførsel er 17°C.

Sygdommen kan spredes gennem vand, ved flytning af inficerede østers og via kontamineret udstyr.

Marteilia refringens er en liste 1-sygdom, og der er derfor pligt til at tilkalde en dyrlæge ved mistanke om sygdommen.

Der findes endnu ikke nogen behandling af smittede østers. Smitteforebyggende foranstaltninger er afgørende for at undgå smitte.

​Marteilia refringens er blevet fundet i en række europæiske lande.

Sygdommen er aldrig blevet konstateret i Danmark.