Infektion med Marteilia refringens

Fisk og skaldyr

Infektion med parasitten Marteilia refringens er en dødelig sygdom hos bl.a. europæisk fladøsters (Ostrea edulis).

Parasitten Marteilia refringens påvirker fordøjelsessyst​​emet, og infektionen har en dødelighed fra 50 til 90 % i sommer og efterår..​

Ud over øget dødelighed er symptomer forbundet med infektion med Marteilia refringens:

  • Vandigt nedsat kødindhold
  • Bleg fordøjelseskirtel
  • Encellede plasmodier kan hovedsageligt ses i maveepitelet
  • Sporulering finder sted i fordøjelseskirteltubuli og kan ses som celledeling i celler
  • Refringente granula vil kunne ses under sporulering
  • I sene faser vil sporangier kunne ses frit i lumen på fordøjelsessystemet

Smitte med parasitten sker via en intermediær vært. Livscyklus er ikke totalt afdækket. Temperaturtærskelværdien for parasit sporulering og overførsel er 17°C.

Marteilia refringens er en liste 1-sygdom, og der er derfor ved misanke om sygdommen pligt til at tilkalde en dyrlæge.

Der er ingen behandling mod infektion med Marteilia refri​ngens, og sygdommen kontrolleres bedst ved hjælp af omhyggelig forvaltning og god hygiejne.


​Marteilia refringens er blevet fundet i en række europæiske lande.

Sygdommen er aldrig blevet konstateret i Danmark.​