Mycoplasma

Fugle

Mycoplasma er en bakterie, der giver luftvejslidelser. Der findes over 20 forskellige undertyper af Mycoplasma, hvoraf Mycoplasma gallisepticum og Mycoplasma meleagridis er anmeldepligtige sygdomme.

​Mycoplasma er isoleret hos alle slags fugle. Sygdomme forårsaget af Mycoplasma-infektioner forekommer over hele verden – også i Danmark.

Sygdomstegnene varierer efter hvilken undertype af Mycoplasma der er tale om. Symptomerne på de anmeldelsespligtige ses under her.

Mycoplasma gallisepticum (MG)

MG giver hos kyllinger "Chronic Respiratory Disease" (CRD), der er en kompleks luftvejsinfektion. Hos kalkuner giver MG sinuitis ("bihulebetændelse"). Der ses høj sygelighed, dvs. mange dyr er smittede, men der ses lav dødelighed.
Smittede fugle kan​ have meget varierende sygdomstegn i respirationssystemet. Det kan være alt fra næsten ingen symptomer til:

  • Svær grad med rallen
  • Vejrtrækningsbesvær
  • Flåd fra næsebor og øjne
  • Hosten og nysen
  • Vægttab og nedsat æglægning giver økonomiske tab for fjerkræindustrien.

Hos kalkuner er sygdommen værre end hos høns. Her kan desuden ses hævelser i hovedet, og dyrene er generelt mere syge.

Mycoplasma meleagridis (MM)

MM er specifik for kalkuner og giver infektioner i luftsækkene, lunger, luftrør og sinus. Hos daggamle kalkunkyllinger ses tydelige luftvejssymptomer, men disse aftager med alderen.

Spredning af smitte sker altovervejende gennem luften fra fugl til fugl eller ved kontakt med flåd fra syge fugle. Smitte med æg også er en medvirkende år​sag. Hos kalkuner smitter MM ved parringer, og kalkunfostre kan være smittet i ægget.
 
Fugle kan være smittet, hvor symptomer først ses, når dyrene stresses.

Mycoplasma – både MG og MM – er anmeldepligtige sygdomme. Det anbefales ikke at behandle syge fugle, da det kræver langvarig og systematisk behandling uden garanti for god restitution.

Sygdomme forårsaget af Mycoplasma-infektioner forekommer over hele verden – også i Danmark.

Mycoplasma gallisepticum og Mycoplasma meleagridis er anmeldepligtige sygdomme.

Infektion med Mycoplasma gallisepticum ses hos alle fuglearter over hele verden og hyppigst i kommercielle fuglehold om vinteren. Mycoplasma meleagridis (MM) er specifik for kalkuner.