Salmonellose

Fugle Grise Kvæg Heste Hund og kat Får og geder Pelsdyr (mink, fritter mm.)

Dyr, der smittes med salmonellabakterier, bliver undertiden syge.

​Ved salmonellose forstås sygdom forårsaget af Salmonella. Diagnosen stilles ved en kombination af sygdomssymptomer hos dyret/dyrene, og påvisning af salmonellabakterier i materiale direkte fra de syge dyr eller fra besætningen (fx gødnings- eller organprøver).

Sygdomssymptomerne på salmonellose varierer mellem dyrearterne:

Svin har ofte:

  • Feber
  • Diarré (blodig)
  • Almindelig svækkelse

Kvæg har ofte

  • Diarré (blodig)
  • Almen svækkelse
  • Luftvejsledelser
  • Spontan abort

Fjerkræ ses oftest: 

  • Øget dødelighed
  • Almen svækkelse

Sygdommen smitter gennem en bakterie. 

Når der konstateres salmonellose i en besætning vurderer Fødevarestyrelsen sygdommens omfang, og kan sætte besætningen under offentligt tilsyn. Det vil sige, at besætningen pålægges at overholde restriktioner der kan omfatte isolation af syge dyr, betingelser for fjernelse af dyr og materiel fra besætningen, særlig gødningsbehandling og rengøring/desinfektion.

Syge dyr fra besætningen må ikke slagtes, og raske dyr skal særslagtes. Det vil sige, at de slagtes under hensyn til skærpet hygiejne overvågning, og således at smitte ikke overføres til andet kød. Kødet skal desuden varmebehandles eller saltes, før det kommer ud til forbrugerne, med mindre bakteriologisk undersøgelse af de pågældende slagtekroppe viser, at dette ikke er nødvendigt.

Det offentlige tilsyn ophæves, når Fødevarestyrelsen vurderer, at der ikke længere er salmonellose i besætningen, altså når dyrene har været raske i en periode.

Sygdommen forekommer i Danmark.