Smitsom svinelammelse

Grise

Smitsom svinelammelse (Enterovirus encephalomyelitis) blev tidligere kaldt Teschen disease.

​Sygdommen skyldes et virus (porcint enterovirus serotype 1), der er nært beslægtet med poliolammelse, der ses hos mennesker. Virus er forholdsvis stabilt og udskilles med afføringen, op til 8 uger efter at kliniske symptomer er ophørt.

Smittespredningen sker ved direkte eller indirekte kontakt mellem grisene.

Sygdommen er aldrig konstateret i Danmark.

 

Inkubationstiden er for smitsom svinelammelse 1-4 uger.
 
I starten af sygdommen ses manglende appetit, feber og milde diarrétilfælde, som efterfølges af neurologiske symptomer, der skyldes en akut hjernebetændelse. Der ses slingrende gang og rykvise bevægelser, der i løbet af 2-3 dage udvikler sig til lammelse af bagkroppen. I slutfasen ses rykvise bevægelser i øjnene, kramper og bevidstløshed. Sygeligheden blandt svinene er høj, og dødeligheden ligger på ca. 70%.
 
Der kendes en mildere form af sygdommen, der rammer 8-16 uger gamle grise. Her ses også usikre bevægelser og lammelse af bagkroppen, men grisene kommer sig ofte igen i løbet af en uges tid.
 
Smitsom svinelammelse diagnosticeres ved påvisning af porcint enterovirus serotype 1 med sygdomsfremkaldende effekt i materiale fra en besætning.

 

Sygdommen er anmeldepligtig, og der foretages ikke behandling. Hvis der opstår en mistanke om smitsom svinelammelse, der ikke kan afvises af Fødevarestyrelsen, bliver den berørte besætning sat under offentligt tilsyn, og der udtages materiale til undersøgelse på Statens Serum Institut.
 
Vaccination mod smitsom svinelammelse er forbudt i Danmark.