Bovin genital campylobacteriose

Bovin genital campylobacteriose er en kønssygdom hos kvæg. Sygdommen kan forårsage abort hos kvæg.

Sygdommen bovin genital campylobacteriose forårsages af infektion med bakterien Campylobacter fetus subspecies venerealis som overføres mellem dyrene ved parring.

Symptomer på bovin genital campylobacteriose kan være:

  • Abort
  • Infertilitet

Infektion med Campylobacter fetus subspecies venerealis giver typisk ikke symptomer i tyre.

Kvæg bliver oftest smittet med Campylobacter fetus subspecies venerealis ved parring. Smitten kan også spredes gennem kunstig befrugtning med sæd fra inficerede tyre. Tyre kan være langtidsbærere af bakterien uden at udvise symptomer.

På godkendte avlsmaterialevirksomheder undersøges for Campylobacter fetus subspecies venerealis

 

 

Ved mistanke: 

​Bovin genital campylobacteriose er på liste 1 i listebekendtgørelsen. Det betyder, at hvis du har mistanke om smitte hos kvæg med bovin genital campylobacteriose, skal du straks tilkalde en dyrlæge.

Hvis du som dyrlæge får mistanke om bovin genital campylobacteriose, eller bliver du bekendt med et positivt laboratoriesvar, skal du straks anmelde det til Fødevarestyrelsen.

Du kan læse mere om hvordan du skal forholde dig ved mistanke​​ her

Seneste forekomst af bovin geniral campylobacteriose i kvæg i Danmark var i 1995.