Epizootisk hæmatopoietisk nekrose (EHN)

Fisk og skaldyr

Epizootisk hæmatopoietisk nekrose er en virusinfektion, der bl.a. rammer aborrer, regnbueørred, gedde og sandart.

Både Danmark og EU har sundhedsstatus som fri for EHN, hvilket betyder, at vi i Danmark overvåger sygdommen for at opretholde sundhedsstatus som fri for EHN.

De kliniske tegn i regnbueørreder er uspecifikke og inkluderer forøget dødelighed, ofte associeret med dårlig vandkvalitet.

I vilde aborrer kan sygdommen ramme en stor del af populationen med høje dødeligheder.

Der er set udbrud ved vandtemperaturer fra 11-20°C.

Typiske kendetegn hos inficerede fisk er:

  • Mørkfarvning af huden

  • Manglende balance

  • Sløvhed

  • Læsioner på finner

  • Svullen milt og lever

EHN kan spredes gennem vand og ved flytning af inficerede fisk og kontamineret udstyr.

EHN kan overleve lange tørkeperioder, og sygdommen er derfor vanskelig at bekæmpe.

Epizootisk hæmatopoietisk nekrose skal bekæmpes i henhold til EU-lovgivningen.

Ved mistanke om sygdommen pålægges akvakulturvirksomhederne offentligt tilsyn, som primært har til hensigt at sikre, at der ikke sker en potentiel spredning af sygdommen. Der må derfor ikke flyttes dyr til og fra akvakulturvirksomheden.

Ved smitte med sygdommen skal inficerede dyr fjernes. Efter fjernelsen af akvakulturdyrene i virksomheden skal virksomheden rengøres og desinficeres, i det omfang det er teknisk muligt. Herefter skal virksomheden braklægges i 8 uger, før der igen kan indsættes fisk på virksomheden.
Ved smitte skal der oprettes en restriktionszone omkring den smittede akvakulturvirksomhed.

Epizootisk hæmatopoietisk nekrose er en sygdom, der normalt ikke forekommer i EU, og for hvilken der skal træffes øjeblikkelige udryddelsesforanstaltninger, så snart den påvises.

EHN er indtil nu kun blevet påvist i Australien, men der er påvist andre meget tæt beslægtede vira i Tyskland, Frankrig og Italien.