Fåre- og gedepest

Får og geder

Fåre- og gedepest, også kaldet Peste des petits ruminants (PPR), er en smitsom virussygdom hos klovbærende dyr.

Fåre- gedepest forårsages af et morbillivirus. Virusset er nært beslægtet med kvægpestvirus, hundesygevirus og mæslingevirus. Modtageligheden varierer mellem de klovbærende dyrearter. Geder er m​​ere modtagelige end får, mens smittet kvæg ikke viser kliniske symptomer. Hjorte kan også blive smittet, og denne del af den vilde fauna kan være årsag til, at smitten bringes rundt.

Inkubationstiden (den tid, der går, fra dyret er blevet smittet, til det udviser symptomer) er ca. 4-5 dage. Symptomerne minder meget om kvægpest.

Symptomer inkluderer:

  • Pludselig høj feber (40-41,3°C)
  • Ophørt ædelyst
  • Depression
  • Øjenbetændelse
  • Betændte sår i næsen
  • Sår i mundhulen, mest koncentreret i undermunden
  • Lungebetændelse med hoste
  • Drægtige dyr aborterer hyppigt
  • Diarré med væskemangel til følge

Dyret dør typisk efter 5-10 dage. Sygeligheden og dødeligheden er størst hos unge dyr.

Ved obduktion ses, udover sår i næse- og mundhulen, også lungebetændelse samt tigerstribning af tyktarmen.

Diagnosen stilles på de kliniske tegn og bekræftes ved fund af virus i blodprøver og prøver af andre vævsvæsker.

Den, der har modtagelige dyr i sin varetægt, skal ved mistanke om fåre- eller gedekopper  straks tilkalde en dyrlæge.

Fåre- og gedepest optræder sjældent som sygdom hos ​enkelte dyr, men vil optræde som epidemier. Epidemierne starter hyppigt ved en øgning af antallet af dyr i et område og kan efterfølgende lægge disse områder helt øde for får og geder.

Årsag til smitte er tæt kontakt og både gødning, tåreflåd og næseflåd fra syge dyr, samt luftbåren smitte.

Sygdommen er anmeldepligtig, og sygdommen kan ikk​e behandles, men symptomerne kan afhjælpes ved brug af antibiotika.

Såfremt der opstår en mistanke om fåre- og gedepest, der ikke kan afvises af Fødevarestyrelsen, bliver den berørte besætning sat under offentligt tilsyn, og der udtages materiale til undersøgelse på Statens Serum institut.

I Danmark er det forbudt at vaccinere mod fåre- og gedepest.

 

Sygdommen har aldrig været konstateret i Danmark.