Infektiøs lakseanæmi

Fisk og skaldyr

Infektiøs lakseanæmi (på engelsk infectious salmon anaemia (ISA)), er en virusbetinget sygdom hos atlantisk laks, ørred og regnbueørred.

Infektiøs lakseanæmi er forbundet med anæmi (blodmangel). Der findes to typer af sygdommen - HPR0 og HPR-deleteret. ISA er ikke kun et problem i akvakulturvirksomheder, vilde populationer af laks kan også smittes med sygdommen.

Hele Danmark, inklusiv danske havområder, har sundhedsstatus som sygdomsfri med hensyn til infektion med HPR-deleteret infektiøs lakseanæmi-virus.

Udbrud af ISA forekommer især om foråret ved temperaturer mellem 5 og 15°C.

Typiske symptomer hos inficerede fisk er:

 • Blege gæller
 • Udstående øjne
 • Udspilet bug
 • Sløvhed
 • Lægger sig enten på bunden eller står lodret med hovedet i vandoverfladen

Sent i sygdomsforløbet ses:

 • Blødninger i huden
 • Skæltab
 • Blodigt og svullent gat
 • Milt og lever er ofte stærkt svulne, mørkfarvede og med punktformede blødninger
 • Hjertet er blegt som følge af anæmien
 • Hæmatokritværdierne er meget lave

Inkubationstiden er som regel 10-20 dage, men infektionen kan også ligge skjult i månedsvis, før sygdommen bryder ud. Et sygdomsudbrud kan enten have et akut forløb med høj dødelighed eller være mere langtrukkent med forhøjet daglig dødelighed, der kan fortsætte i flere måneder.

Infektiøs lakseanæmi overføres hovedsageligt mellem smittede fisk eller ved kontakt med kontamineret vand.

ISA-virus kan overleve i vand og kan således også overføres ved berøring med kontaminerede udstyr. 

HPR-deleteret infektiøs lakseanæmi-virus skal bekæmpes i henhold til EU-lovgivningen.

Ved mistanke om sygdommen pålægges akvakulturvirksomhederne offentligt tilsyn, som primært har til hensigt at sikre, at der ikke sker en potentiel spredning af sygdommen. Der må derfor ikke flyttes dyr til og fra akvakulturvirksomheden.

Ved smitte med sygdommen skal inficerede dyr fjernes. Efter fjernelsen af akvakulturdyrene i virksomheden skal virksomheden rengøres og desinficeres, i det omfang det er teknisk muligt. Herefter skal virksomheden braklægges i 3 måneder, før der igen kan indsættes fisk på virksomheden.
 
ISA blev første gang konstateret i Norge i begyndelsen af 1980’erne. Sygdommen er efterfølgende blevet påvist i Canada, Skotland, Færøerne, USA og Chile.
 

Fund af HPR0-deleteret ISA-virus i 2019

Den 18. februar 2019 blev der i Danmark påvist infektiøs lakseanæmi-virus af genotypen HPR0. Fundet af HPR0 ISA-virus blev gjort i en vildtfanget atlantisk laks (Salmon salar) i et anlæg for genopretning af bestanden af vilde laks. Laksen var fanget i Gudenåen.

Laksen blev destrueret, og relevante dele af anlægget blev rengjort og desinficeret.​

HPR0 ISA-virus er ikke omfattet af EU-lovgivningen. HPR0 ISA-virus er en anmeldepligtig sygdom i henhold til dansk lovgivning, og skal straks anmeldes ved mistanke.