Infektion med Bonamia exitiosa

Fisk og skaldyr

Infektion med parasitten Bonamia exitiosa er en dødelig sygdom hos bl.a. europæisk fladøsters (ostrea edulis).

Ud over øget dødelighed er de kliniske symptomer på infektion med Bonamia exitio​sa:

  • Gullig misfarvning af væv
  • Læsioner i gælle- kappe- og fordøjelsesvæv

Disse symptomer er ikke specifikke for infektion med denne sygdom. De fleste inficerede østers vil ikke have symptomer.

Bonamia exitiosa spredes primært ved flytninger af inficerede østers.​ Den infektive form samt indgangsporten kendes ikke. Generelt observeres en lag-fase på mindst tre måneder, før parasitten kan genfindes i uinficerede østers, som er blevet flyttet ind i et inficeret område.

Prævalensen er varierende (fra 0 til 80 %). Sygdommen kan forekomme og smitte over hele året, men der er sæsonvariationer, hvor infektionsprævalensen er højest sen vinter/tidligt forår og om efteråret.

Bonamia exitiosa er en liste 1-sygdom, og der er derfor pligt til at tilkalde en dyrlæge ved mistanke om sygdommen.

Der findes endnu ikke nogen behandling af smittede østers. Smitteforebyggende foranstaltninger er afgørende for at undgå smitte.

Bonamia exitiosa er til stede i Spanien, Kroatien og New Zealand.

Sygdommen har aldrig været konstateret i Danmark.​