Koi-herpesvirus-sygdom (KHV)

Fisk og skaldyr

Koi-herpesvirus-sygdom (KHV) er en virusbetinget sygdom hos karper. Sygdommen forårsages af koi herpesvirus.

Alle aldersgrupper er modtagelige, men specielt yngre fisk på op til 1 år rammes hårdt ved infektion.
 
Blandt naturligt inficerede fisk er sygdommen kun blevet observeret hos karper dvs. hos almindelig karpe (Cyprinus carpio), koi karpe (C. carpio koi) og spøgelseskarpe (C. carpio goi).
KHV er temperaturafhængig og forekommer ved temperaturer mellem 16 og ​25ºC.​​ Sygdomsforløbet kan være hurtigt, og der vil under et sygdomsudbrud være forøget mortalitet

Typiske symptomer hos inficerede fisk er:
 • Dødt hvidt væv i gællerne (et af de tydeligste symptomer på KHV)
 • Sløvhed
 • Separerer sig fra stimen
 • Står ved vandindtag eller siderne af dammen og gisper i overfladen
 • Desorientering
 • Hyperaktivitet
 • Affarvning eller rødmen af huden, der også kan blive ru. 
 • Lokal eller total tab af skindet
 • Over- eller underproduktion af slim på hud og gæller
 • Nedsunkne øjne
 • Blødninger i hud og ved finnebasis

KHV kan overføres ved direkte kontakt mellem inficerede fisk eller via virusinficeret vand. Virus kan også spredes ved flytning af inficerede fisk eller ved kontakt med kontaminerede redskaber. 

Unge fisk og fiskeyngel er mest modtagelige, men bliver mere resistente med alderen. Fisk, der overlever et angreb af KHV, kan blive smittebærere og smitte andre fisk, selvom de ikke har symptomer.Under et sygdomsudbrud kan der være en høj dødelighed på 80-100 %.

KHV er en liste 1-sygdom, som skal anmeldes til Fødevarestyrelsen ved mistanke.KHV kan kontrolleres ved hjælp af omhyggelig forvaltning og god hygiejne. Virus spredes gennem vand eller ved kontakt mellem inficerede fisk. Man bør undgå at flytte fisk eller benytte udstyr fra inficerede dambrug.

Sygdommen blev først observeret i et israelsk koikarpeopdræt, og har siden spredt sig til mange lande, herunder Danmark, hvor den af og til forekommer i importerede koi karper.