Lumpy Skin Disease

Kvæg

Lumpy Skin Disease (LSD) er en sygdom hos kvæg, der giver knudedannelser i huden. Sygdommen har aldrig været konstateret i Danmark.

​​​Sygdommen er forårsaget af et Capripoxvirus tilhørende familien poxviridae, der er beslægtet med fåre- o​​g gedekoppevirus.

Sygdommen har primært optrådt i  Afrika, men har bredt sig nordvestpå til Mellemøsten og Tyrkiet, og i 2015 så man for første gang sygdommen i Europa. 

 

Sygdommen er karakteriseret er karakteriseret ved små knudedannelser i huden. Dødeligheden er forholdsvis lav, men der kan ses store produktionstab grundet nedsat mælkeproduktion, vægttab, aborter, reproduktionsforstyrrelser og værditab af skind. LSD forårsages af et Capripoxvirus tilhørende  familien poxviridae.
 
Ofte vil der være høj feber, der overstiger 41 °C og varer en uge. Sygdommen er karakteriseret ved små cirkulære knuder i huden på 2-5 cm i diameter, der brister efter 1-2 uger. Knuderne ses som en smertefuld hævelse under huden; karakteristiske opbrud i huden forekommer hos ca. 50 pct. af de modtagelige kreaturer.

Udover knuder og feber er sygdomstegnene savlen, tåre- og næseflåd samt halthed. Knuderne kan findes overalt på huden såvel som på slimhinderne i mave-tarmkanalen, luftvejene og kønsorganerne.

Knuderne kan også optræde på mulen, i næsebor eller i munden. Knuderne i huden indeholder en fast, cremet-, grå eller gul vævsmasse. Lymfeknuderne er hævede, og der kan ses ødem i yver, bryst og/eller ben. Knuderne kan enten afhele over tid, eller der kan ske en afstødning af hele knuden efter 5-7 uger, der efterlader hele "udstemplede" områder (åbne sår), som heler op med arvævsdannelse.

Den mest betydende smittevej for LSD menes at være mekanisk transmission via vektorer. Eksperimentelt har overførsel af LSD-virus været vist med stikfluer og flåter, mens LSD-virus er fundet i myg efter, at de har suget blod på inficeret kvæg eller inficeret kvægblod. 

Virus kan desuden overføres ved direkte kontakt mellem dyr, via mælk og sæd, og LSD-virus er fundet i huder fra inficerede dyr.

LSD er anmeldepligtig. Såfremt der opstår mistanke om LSD, der ikke kan afvises af Fødevarestyrelsen, bliver den berørte besætning sat under offentligt tilsyn, og der udtages materiale til undersøgelse på Statens Serum Institut.
 
Ved positiv diagnose skal inficerede dyr slås ned og destrueres. 

Der kan vaccineres mod sygdommen.

Indtil 1988 var sygdommens udbredelse begrænset til A​frika syd for Sahara, men derefter spredte den sig til Egypten og Mellemøsten og videre til Tyrkiet i 2013.
 
Det første udbrud af LSD i EU blev konstateret i Grækenland i august 2015. 

Sygdommen er aldrig blevet konstateret i Danmark.