Snive

Heste Hund og kat Pelsdyr (mink, fritter mm.)

Snive eller malleus er en sygdom, der skyldes smitte med bakterien Burkholderia mallei.

​​​Snive angriber dyr af hesteslægten og kattedyr. Sygdommen kan også ramme mennesker, men dette sker dog sjældent.

Inkubationstiden (den tid, der går, fr​a dyret er smittet, til der konstateres sygdom) varierer fra få dage til flere måneder. Der skelnes mellem lungesnive, næsesnive og hudsnive, alt efter hvor bakterien slår igennem. Der skelnes også mellem en akut og en kronisk form.
 
Den akutte form ses især hos æsel og muldyr, og her ses høj feber, hoste, næseflåd, sår på næseslimhinden og knuder i huden på lemmer og bug. Døden kan indtræde i løbet af få dage.
 
Den kroniske form, der er den form, der især findes hos heste, kan vise​ sig som hoste, vejrtrækningsproblemer, næseflåd, næseblod og forstørrede lymfeknuder under kæben og ved halsen.
 
Ved hudsnive ses knuder under huden på 1-2 cm med sårdannelse og betændt flåd. Disse medfører kraftige reaktioner i lymfesystemet. Tilstanden er kronisk og ender med kraftig afmagring efter uger eller måneder med smitte.

Snive spredes ved kontaktsmitte med pus fra næs​​eflåd, opbrud af knuder i huden osv.

Smitte via luften menes også at forekomme.

Smittespredningen sker langsomt, da der kræves tæt kontakt.

Kattedyr får snive ved indtagelse af snivesmittet kød.

​Snive er anmeldepligtig. Hvis der opstår mistanke om EVA, skal ejeren af dyret tilkalde en dyrlæge. Kan dyrlægen ikke afvise mistanke, skal dyrlægen straks anmelde mistanken til Fødevarestyrelsen.

Der findes ingen vaccine mod snive.

Snive er en af de ældste sygdomme, man kender,​​ og e​ngang var den udbredt over hele verden, men er nu kraftigt og effektivt bekæmpet.

Snive er ikke registreret i Danmark siden 1928.