Rævens dværgbændelorm

Hund og kat Pelsdyr (mink, fritter mm.)

Echinococcus multilocularis, også kaldet rævens dværgbændelorm, er en parasit som primært findes hos ræve. Bændelormen er 1-3 mm lang.

Rævens dværgbændelorm behøver to værter for at gennemføre​ sin livscyklus: En hovedvært og en mellemvært. Det voksne stadium af bændelormen findes i tarmen hos hovedværter (primært ræve, men andre rovdyr er også fundet positive), hvor der kan findes tusinder af disse bændelorme, uden at værtsdyret påvirkes af dem. Bændelormens æg udskilles via hovedværtens afføring, og når disse æg optages af mellemværten (gnavere), klækker de i tarmen, hvorefter larven trænger igennem tarmvæggen og føres med blodet til leveren. Her etablerer larven sig, modnes og vokser til cyster, der deler sig ved knopskydning, invaderer levervævet og kan spredes til andre væv. Nye hovedværter smittes, når de æder inficerede mellemværter.

Hunde kan også blive inficeret med rævens dværgbændelorm, hvis de æder gnavere som er inficeret. Hunde kan derved spille en rolle i forbindelse med smittespredning til mennesker.

Selvom rævens dværgbændelorm er fundet i katte, og overførsel af smitte fra katte til mennesker ikke kan udelukkes, så anses deres rolle i forbindelse med smittespredning for at være ubetydelig.

Fund af Echinoccous multilocularis (både æg og voksne orm) er anmeldepligtige i henhold til lov om hold af dyr.

Bændelorm infektion kan diagnosticeres ved at æg påvises i afføring fra inficerede dyr. Det er dog ikke muligt ved mikroskopi at identificere hvilken art af bændelorm, dyret er inficeret med. Det kræver en speciel teknik. Bændelorm hos rovdyr kan behandles med ormemidler.

Kontakt din dyrlæge, hvis du mener, at din hund skal ormebehandles.​

Anbefaling om behandling

Fødeva​​restyrelsen anbefaler følgende for at mindske smitterisikoen:

  • At hunde, der færdes frit i naturen (herunder jagthunde) og som mistænkes for at æde gnavere, ormebehandles regelmæssigt hver 4. uge
  • At jagthunde, der bruges til gravjagt, vaskes efter jagt

Fødevar​​estyrelsen anbefaler endvidere:

  • At alle hunde, der kommer fra eller har været i det centrale Europas bjergområder og som kan have ædt gnavere, ormebehandles en til to dage inden hjemrejsen.

Du skal ko​​ntakte din dyrlæge, hvis du mener, at din hund skal ormebehandles.

Generelle rå​​d, der mindsker smitterisikoen:

  • Undgå så vidt muligt, at din hund æder gnavere, da gnavere er mellemværter for parasitten.
  • Vask din hund, når den har været i kontakt med ræve eller rævens ekskrementer.
  • Overhold Fødevarestyrelsens køkkenhygiejneanbefalinger om skylning af frugt og grønt.

Mennesker kan smittes gennem kontakt med afføring fra smittede hovedværter, fx ræve og hunde. Du kan læse mere om infe​​​ktion hos mennesker med rævens dværgbændelorm på Statens Serum Instituts hjemmeside:

Læs mere om ekinokokkose på Statens Serum Instituts hjemmeside

Dødfundne ræve undersøges som led i overvågningen af sygdomme hos vilde dyr i Da​nmark.

Du kan læse mere om overvågning af sygdomme hos vilde dyr her.

Parasitten findes udbredt i tempererede områder og er konstateret i Nordamerika, Japan og Europa.

I januar 2000 blev Echinococcus multilocularis påvist for første gang i Danmark i en trafikdræbt ræv ved Tåstrup nær København. På daværende tidspunkt overvågedes udbredelsen af sygdommen ikke, men i forbindelse med et forskningsprojekt i perioden 1997-2002 blev sygdommen konstateret i 3 ud af i alt 1.040 undersøgte ræve.

I efteråret 2011 begyndte DTU Veterinærinstituttet i samarbejde med Fødevarestyrelsen en undersøgelse af ræve og mårhunde i Danmark, som den 17. april 2012 førte til påvisningen af rævens dværgbændelorm i en ræv fra Margrethe Kog nær Højer i Sønderjylland. I de følgende år er parasitten jævnligt blevet påvist i ræve og mårhunde i Højer-området. I 2014 blev den også påvist i ræve fra Grindsted, hvilket er ca. 100 km nord for Højer-området. Det målrettede overvågningsprojektet stoppede i 2015.

Fødevarestyrelsen har dog stadigvæk anmeldepligt på infektion med rævens dværgbændelorm, og den blev påvist igen i 2017 i en ræv fra Højer-området og igen i 2018 i en ræv fundet i Agerbæk-området i Sydvestjylland. Det antages fortsat at parasitten forekommer i den vilde fauna i Danmark.

Echinococcus multilocularis anses som endemisk tilstede i ræve i Sydjylland og er senest påvist i ræve fra Sydjylland i 2023.