Tredjelandslister og information for særlige tredjelande om eksport af foder og animalske biprodukter

Her på siden finder du en oversigt over særlige tredjelande for foder og animalske biprodukter (ABP). Et særligt tredjeland er et tredjeland, hvor landets kompetente myndigheder, kræver en særlig godkendelse af danske virksomheder, som forudsætning for eksport til landet. Under hvert land kan du se de produktkategorier, hvor Fødevarestyrelsen er bekendt med, at tredjelandet kræver særlig godkendelse af danske virksomheder. Derudover kan du finde links til lister over allerede godkendte virksomheder.