Fordele ved markedsføring med Nøglehullet

Når du vælger at markedsføre Nøglehullet og produkter med Nøglehullet, så bidrager du til et større marketing- og brandingfællesskab, som kommer din egen virksomhed og produkter til gode.

Nøglehulsslogo og tekst: Du vælger gode vaner, når du vælger Nøglehullet

Hver eneste dag markedsføres Nøglehullet over for forbrugerne via de mere end 4.000 produkter samt hos detailhandlen, sundhedsorganisationerne, myndighederne og mange flere. Det er en unik marketingklub, der både er gratis og hjælper forbrugerne med at træffe et sundere valg.

Så hvorfor ikke udnytte alle fordelene, der er ved at bruge Nøglehullet?

Nøglehullet bidrager til FN's verdensmål

FN’s verdensmål nr. 3 fokuserer på at sikre alle menneskers sundhed og trivsel. Undersøgelser viser, at en sund og varieret kost er med til at forebygge hjerte-kar-sygdomme, visse typer af kræft og diabetes. Når din virksomhed benytter Nøglehullet til at fremhæve de sundere madvarer i supermarkeder og spisesteder.

Læs mere om FN's verdensmål her.

Et studie fra DTU (Danmarks Tekniske Universitet) viser at blot ved at udskifte til Nøglehulsmærkede produkter, hvor det er muligt, er der mærkbare fordele ift. at reducere salt og fedt samt øge kostfibre og fuldkorn. Alt sammen parametre, som undersøgelser viser, at danskerne er udfordret på.

Læs om studiets fund her.

Nøglehullet er oplagt til CSR-initiativer

Nye initiativer og målsætninger i forbindelse med Nøglehullet er oplagt for virksomheder og organisationer, der ønsker at gøre en forskel for samfundet, danskerne og sundheden inden for fødevarer. Et eksempel på en formulering kunne fx være:

”Nøglehullet hjælper forbrugerne til at vælge sundere fødevarer. Derfor har vores virksomhed fokus på at øge antallet af produkter med Nøglehullet. I dag udgør produkter med Nøglehullet x% af vores sortiment eller omsætning – og i år har vi et mål om, at det skal stige med x%. Med fokuseret markedsføring ønsker vi at øge forbrugernes kendskab og viden om Nøglehullet. Det gør vi ved xx aktiviteter over hele året samt udvalgte kampagneperioder x gange årligt.”

Få hjælp og svar på spørgsmål

Her finder du de oftest stillede spørgsmål. Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at skrive til os via vores kontaktformular

Fødevarestyrelsens kontaktformular.

Nøglehullet er notificeret i henhold til EU-reglerne om ernærings- og sundhedsanprisninger. Nøglehullet kan bruges på produkter i Sverige, Norge, Island og Danmark samt i Litauen og Makedonien, der har en aftale med Livsmedelsverket i Sverige om brug af mærket.

Nøglehulsmærkede produkter, der er lovligt markedsført i Danmark, Sverige, Norge eller Island kan også lovligt markedsføres med Nøglehullet i andre EU-lande.

Det er dog generelt sådan, at myndighederne i det land, hvor et produkt markedsføres, altid vil kunne gribe ind, hvis markedsføringen vurderes at være vildledende. Det gælder også i relation til Nøglehullet.

Det er myndighederne i det land, hvor det nøglehulsmærkede produkt ønskes markedsført, der eventuelt kan vejlede om dette.

Det er lovligt for virksomheder at reklamere for Nøglehullet i Sverige, Norge, Island og Danmark samt i Litauen og Makedonien, der har en aftale med Livsmedelsverket i Sverige om brug af mærket. Det er ikke lovligt at lave en reklamekampagne for Nøglehullet i andre EU-lande.

Vidste du, at... Nøglehullet er et af de mest kendte mærker i Danmark?