Selvbetjening af uindpakkede fødevarer i fødevarevirksomheder

Selvbetjeningssalg af uindpakkede fødevarer forudsætter, at fødevarevirksomheden overvåger og beskytter de uindpakkede fødevarer mod forurening fra kunder og omgivelser.

Mange supermarkeder, købmænd og andre detailbutikker, f.eks. videobutikker og biografer, sælger uindpakkede fødevarer, hvor kunderne selv kan vælge og pakke sine varer. Det kan være uindpakket brød, bland selv-slik, salater i salatbarer, frosne skalrejer, nødder og mysli i løs vægt.

Selvbetjeningssalg af uindpakkede fødevarer forudsætter, at virksomheden overvåger og beskytter de uindpakkede fødevarer mod forurening fra kunder og omgivelser. Virksomheden bør forebygge, at kunderne bliver fristet til at tage de uindpakkede fødevarer med fingrene. 

Risiko for smitte ved selvbetjening af uindpakkede fødevarer

Ved udstilling og salg af uindpakkede fødevarer er der risiko for, at kunder overfører bakterier eller virus til fødevarerne. F.eks. hvis kunden rører fødevarerne med hænderne eller hoster på fødevarerne. 
 
Hvis en kunde har f.eks. norovirus (roskildesyge) på fingrene, kan smitten blive overført til fødevaren. Det er særlig uheldigt, hvis det er en spiseklar fødevare, som salat eller slik. Nogle få viruspartikler kan være nok til, at man bliver syg.

Faldgruber for selvbetjening af uindpakkede fødevarer

Her er nogle af de steder og situationer, hvor det ofte glipper med hygiejnen ved selvbetjening af uindpakkede fødevarer: 

  • Kunden rører ved de uindpakkede fødevarer direkte med hænderne og lægger derefter varen tilbage til en anden kunde.
  • Skaftet på skeen, tængerne eller andre tag-ting ligger nede i fødevarerne.

Skaftet på skeen, tængerne eller tag-tingene er så kort, at det falder ned i fødevarerne.

Sådan gør du

Virksomheden kan hjælpe kunderne ved selvbetjening, så salget foregår hygiejnisk forsvarligt.

Tips til at vejlede kunderne:

  • Placer et rigeligt antal tag-ting på et synligt sted for kunderne og i en højde, hvor kunden kan nå.
  • Brug lange skeer, tænger og andre tag-ting – de falder ikke ned i maden.
  • Éngangshandsker øger hygiejnen.
  • Overvej skilte til instruktion af kunder.
  • Låg på beholdere øger hygiejnen.

Hold øje med kundernes adfærd ved buffeten og ved selvbetjening, og grib ind, hvis noget går galt.

Selvom en virksomhed har en række foranstaltninger for at sikre en god hygiejne ved selvbetjening af uindpakkede fødevarer, vil det også være nødvendigt med en form for overvågning. Graden af overvågning afhænger af, hvilke fødevarer der sælges, og af virksomhedens indretning og selvbetjeningssystemer.

Det stiller ekstra krav til virksomhedens personale at overvåge selvbetjeningssalg af uindpakkede fødevarer. Men personalets overvågning kan være med til at forhindre, at fødevarerne bliver forurenet. Hvis personalet er i nærheden af selvbetjeningssalget, kan de vejlede kunderne og være med til at foregribe, at kunderne sjusker med hygiejnen.

Virksomheden bør have egenkontrolprocedurer for bl.a. opfyldning, tømning og rengøring af fade og beholdere, for hvor ofte tænger og skeer til at tage fødevarerne med bliver udskiftet eller rengjort, og for håndtering af rester af fødevarer. Procedurerne skal bygge på en risikoanalyse.

Virksomheden bør også overveje, om det er nødvendigt at skilte eller mærke med instruktioner, f.eks. om fødevarernes holdbarhed og opbevaring, så kunderne får de oplysninger, de skal bruge for at behandle produktet korrekt efter køb.

Selvbetjening af uindpakkede fødevarer kan foregå på mange måder, hvis hygiejnen er i orden. Nogle virksomheder vælger at bruge selvbetjeningssystemer, som er specielt udviklet til salg af uindpakkede fødevarer. F.eks. særlige returspærresystemer til salg af uindpakket brød eller særlige montrer til uindpakket slik. Andre virksomheder vælger mere simple opstillinger og f.eks. brug af éngangshandsker.