Vagtembedsdyrlæge

Vagtembedsdyrlæger er dyrlæger, der bliver udnævnt af Fødevarestyrelsen til et begræ​nset antal opgaver.

Stillingsbeskrivelse

Du skal i forbindelse med udøvelse af funktionen som vagtembedsdyrlæge nøje overholde såvel dansk lovgivning som EU-lovgivning. Udøvelse af funktionen som vagtembedsdyrlæge skal endvidere varetages under iagttagelse af de målsætninger og instruktioner, som Fødevarestyrelsens administrative ledelse har fastlagt iht gældende lovgivning samt i øvrigt med skyldig hensyntagen til​ de almene pligtig mht. upartiskhed, habilitet og tavshedspligt mv, som traditionelt knytter sig til embedsmandsrollen.

Du bør særligt være opmærksom på spørgsmålet om habilitet i de tilfælde, hvor du måtte have en tilknytning til den landmand, som rekvirerer AM-kontrollen (inspektion før slagtning).​

Opgavedefinitioner

AM-kontrol i forbindelse med: ​

  • Nødslagtning: "slagtning af et i øvrigt sundt d​yr, som skal have været udsat for en ulykke, der har haft til følge, at dyret af hensyn til dets velfærd ikke kan transporteres til slagteri". Der kan således kun nødslagtes raske dyr, som har været udsat for en akut begivenhed, som udelukker transport til slagteri. Vagtembedsdyrlægen skal overvåge aflivning og afblødning af det nødslagtede dyr. Efter afblødning skal dyrekroppene transporteres til et slagteri, hvor den videre slagtemæssige behandling skal foregå.
  • Slagtning af dyr på bedriften: heste, svin, kvæg og får og geder. Vagtembedsdyrlægen skal overvåge aflivning og afblødning af dyrene. ​Efter afblødning skal dyrekroppene transporteres til et slagteri, hvor den videre slagtemæssige behandling skal foregå.​​

Hvordan opnår jeg ansættelse som embedsdyrlæge

Har din dyrlægepraksis lyst til at være vagtembedsdyrlæge, så send en mail til slagtehus@fvst.dk, hvori du angiver dit navn og autorisationsnummer samt navn på praksis. Du modtager herefter en kontrakt til underskrift samt en informationspakke vagtembedslægens pligter mv.

Afregning

Afregningen mellem vagtembedsdyrlægen, dyrlægevirksomheden og Fødevarestyrelsen sker iht. en aftale indgået imellem Den Danske Dyrlægeforening og Fødevarestyrelsen.