Skadedyr i fødevarevirksomheder

Fødevarevirksomheder skal sikre lokaler mod skadedyr som rotter og mus. Kommer der skadedyr, skal de bekæmpes, og kommunen skal have besked. Fødevarestyrelsen skal have besked, hvis fødevarer kan være forurenet.

Virksomheden skal sikre sig mod skadedyr, som kan have betydning for fødevaresikkerheden. Det kan blandet andet være rotter, mus, måger, duer, kakerlakker og andre insekter. Skadedyr er dyr, som ved tilstedeværelse på virksomheden kan have betydning for fødevaresikkerheden.

Virksomhedens indretning og drift kan have betydning for hvilke problemer med skadedyr, der kan opstår. Derfor skal virksomheden forebygge mod og bekæmpe skadedyr både omkring bygninger og inde i lokalerne, dette kan ske i samarbejde med skadedyrsbekæmpere.

Forebyggelse mod og bekæmpelse af skadedyr er dækket af regler i både fødevarelovgivningen og i miljølovgivningen.

Se mere om skadedyrsbekæmpelse hos Miljøstyrelsen

Virksomhedens pligter ved fund af skadedyr

Hvis virksomheden konstaterer rotter, skal det straks anmeldes til kommunen. Rottebekæmpelse er kommunalbestyrelsens ansvar og må kun udføres af autoriserede personer. Kommunalbestyrelsen underretter Fødevarestyrelsen om fund af rotter i fødevarevirksomheder. 

​Virksomheden skal straks underrette Fødevarestyrelsen, hvis virksomhedslederen antager eller har grund til at antage, at en fødevare, den har bragt i omsætning eller opbevaret på lageret, kan være sundhedsskadelig. F.eks. hvis virksomheden opdager, at den har sendt fødevarer, der kan være kontamineret af rotter eller mus, på markedet.​

Borgere kan anmelde skadedyr

Hvis du som privatperson vil anmelde, at der er skadedyr i en fødevarevirksomhed, kan du bruge denne formular. 

Anmeld skadedyr i en virksomhed