Vedligeholdelse af fødevarevirksomheder

Det er virksomhedens ansvar at sikre, at virksomhedens inventar og lokaler mm. er vel vedligeholdt.

Fødevarevirksomhedens lokaler skal holdes i god stand. Det gælder for alle lokaler i virksomheden, også f.eks. gangarealer, emballagelagre og pauserum.

Det valgte materiale til udstyr mm. skal være holdbart, så det kan vedligeholdes og rengøres. Det handler f.eks. om, at udstyret ikke må være rustent, at der ikke er revner i træskærebræt, at fliser på gulvet ikke er løse, og at riste til afløb sidder korrekt. 

Se disse fotoplancher med eksempler på god/dårlig vedligeholdelse af inventar og lokaler mm.