Oxalat

Grønt og frugt

Findes i stjernefrugt (Carambole).

Sundhedsskadelige effekter

Stjernefrugt er skadelig for nyrepatienter pga. dens høje indhold af oxalate. Symptomer på forgiftning kan være kvalme, opkastninger, bevidsthedsforstyrrelser og kramper. Personer, der udviser disse symptomer efter indtagelse af stjernefrugt, skal i dialyse for at afhjælpe symptomerne.