Quinolizidinalkaloider (QA)

Korn og frøsorter

Quinolizidinalkaloid findes i lupiner, lupinmel og -frø.

Sundhedsskadelige effekter

Akut giftige. Kan give anledning til rystelser samt kramper og kan være årsag til fosterskader.

Risikovurderinger

Der er ikke fastsat et tolerabelt indtag.

Grænseværdier

Flere lande har nationale grænseværdier, bl.a. Frankrig og England, som har maksimalgrænseværdier.

GMP

Lupinfrø bør udvandes og koges.

Råvarer

Lupinfrø.

Forarbejdede varer

Lupinmel tilsættes fødevarer i stedet for soja, derudover snacks og biskuits hvor 50 % af hvedemelet kan være substitueret med lupinmel.