Rengøring og desinfektion i fødevarevirksomheder

Fødevarevirksomheder skal sørge for, at lokaler, inventar, arbejdsredskaber og udstyr er ordentligt vedligeholdt, rengjort og eventuelt desinficeret, så der ikke opstår risiko for vækst af bakterier.

Fødevarevirksomheder skal sørge for en tilstrækkelig effektiv rengøring og desinfektion af lokaler, inventar, udstyr, arbejdsredskaber mv. - nogle steder flere gange om dagen. En ren virksomhed har færre problemer med bakterier og virus.

Sådan gør du

Virksomhederne skal normalt udarbejde en rengøringsplan for hele virksomheden med forskrifter for, hvem der skal gøre rent, hvordan og hvor ofte, og hvordan rengøringskontrollen skal udføres.

Rengøring af inventar skal foretages så hyppigt, som det af hygiejniske grunde er påkrævet. Redskaber, maskiner mm. skal rengøres og om nødvendigt desinficeres mindst én gang hver arbejdsdag. Beholdere skal altid rengøres efter tømning.

Normalt skal rengøring og desinfektion foregå som to adskilte arbejdsgange, der begge afsluttes med grundig afskylning med vand.

Rådene om rengøring lyder bl.a.

  • Lav en plan for effektiv rengøring af hele virksomheden 
  • Brug varmt vand og rene klude
  • Læs, hvordan du skal bruge rengøringsmidlerne​
  • Desinficér om nødvendigt
  • Hold styr på, hvem der gør rent, hvordan og hvor ofte

Se vores video med instruktion i, hvordan du bør gøre køleskabet, pålægsmaskinen, skærebrættet, køkkenarbejdsbordet, vandhaner mv. rent.

Desinfektionen kan bestå i opvarmning ved brug af kogende vand eller damp – eller ved brug af et godkendt desinfektionsmiddel. Man kan også desinficere i en opvaskemaskine med en skyllevandstemperatur på mindst 80°C. Brug af opvaskemaskine med en skyllevandstemperatur på mindst 80°C er erfaringsmæssigt desinficerende og kræver derfor ikke yderligere dokumentation.
 
Hvis man bruger en opvaskemaskine med en lavere skyllevandstemperatur, f.eks. med en længere vaske- eller skylletid, eller med brug af særlig sæbe, skal virksomheden kunne sandsynliggøre, at der opnås den nødvendige desinficerende effekt. 

Desinfektionsmidler må ikke kunne skade fødevaren

Virksomheden skal bruge desinfektionsmidler, som er egnet til brug i fødevarevirksomheder. Virksomheden er ansvarlig for, at midlerne ikke efterlader skadelige rester eller forurener fødevarerne.

Fødevarestyrelsen har godkendt en række midler, som kan bruges på overfalder, der kommer i kontakt med fødevarer.

Se liste over over godkendte desinfektionsmidler her