2

Kan listeria vokse i virksomhedens produkter?

Du kan undersøge, om listeria kan vokse i fødevaren ved hjælp af forskellige værktøjer:

Sådan gør du

Disse egenskaber kan påvirke vækst af listeria i fødevarer:

 • pH (lav pH begrænser vækst)
 • Vandaktivitet (aw) og saltindhold (lav vandaktivitet og højt saltindhold begrænser vækst)
 • Konservering, tilsætningsstoffer og beskyttende mikroflora (f.eks. starterkultur, phenoler fra røgning, acetat mm. begrænser vækst)
 • Pakkemetode
 • Holdbarhedsperiode (kort holdbarhed begrænser muligheden for vækst)

En kombination af flere af disse egenskaber kan forstærke hæmningen af listeria.

Indholdet af listeria i en fødevare bliver målt i cfu pr. gram af fødevaren (colony forming units).

Sådan finder du de fysisk/kemiske egenskaber

Nogle af egenskaberne kan du selv undersøge, f.eks. pH, og nogle kender du på forhånd, f.eks. opbevaringstemperatur og pakkemetode. Andre egenskaber kan det være nødvendigt at få målt i et laboratorium, f.eks. vandaktivitet, saltindhold og indhold af konserveringsmidler/tilsætningsstoffer. I nogle tilfælde er det nok at kende enten pH eller vandaktivitet. Hvis de er lave nok, kan listeria ikke vokse i fødevaren. Andre gange er det nødvendigt at se på flere egenskaber i sammenhæng for at vurdere, om listeria kan vokse. Hvis du f.eks. kun kender pakkemetoden og opbevaringstemperaturen, skal du gå ud fra, at listeria kan vokse i fødevaren.

Læs her om:

Vækstmuligheder for listeria i dette skema

Vejledning om holdbarhedsvurdering af fødevarer for L. monocytogenes

EU Arbejdsdokument om holdbarhedsundersøgelsen af spiseklare fødevarer for Listeria monocytogenes

Du kan vælge at bruge historiske data til at vise, at listeria ikke vokser til farlige niveauer i holdbarhedsperioden, hvis du vil indplacere en fødevare i fødevarekategori 1.2, undergruppe: styret vækst. data fra egenkontrollen samlet over en længere periode

Historiske data er resultater, som er samlet sammen over tid fra virksomhedens daglige drift. 

Du skal kunne fremvise de historiske data for Fødevarestyrelsen, som vurderer, om materialet er tilstrækkeligt til at sikre, at listeria ikke vokser til over 100 cfu/g i holdbarhedsperioden i fødevaren. Egenkontrollen for listeria skal som helhed vise, at der er styr på listeria i produktionen. Du skal kunne vise dokumentation fra minimum de seneste to år.

Fødevarestyrelsen anbefaler, at du viser:  

 • Analyseresultater fra straksprøver

  Minimum 20 partier (5 prøver pr. parti = 100 prøver) straks efter produktion.
 • Analyseresultater af holdbarhedsprøver

  Minimum 20 partier (5 prøver pr. parti = 100 prøver) efter udløb af fødevarens holdbarhed. Ingen prøver må vise, at listeria vokser til over 100 cfu/g. 
  En tommelfingerregel er, at en fjerdedel af holdbarhedsprøverne temperaturbelastes ved minimum 7-8° C i sidste tredjedel af holdbarhedsperioden
 • Se trin 5 "Skal virksomheden have en prøveplan?"
 • Analyseresultater af miljøprøver

  Prøverne kan med fordel tages under eller efter produktionen, men før der bliver gjort rent. Vær opmærksom på, at prøver udtaget efter rengøring alene er en verificering af, om rengøringen har været tilstrækkelig (rengøringsprøver)
 • Se trin 5 "Skal virksomheden have en prøveplan?"

Læs mere om brug af historiske data her: Vejledning om holdbarhedsvurdering af fødevarer for listeria

Du kan vælge at bruge vækstmodeller til at vise enten, at listeria ikke vokser til farlige niveauer i hele holdbarhedsperioden eller, at fødevaren er stabiliseret mod vækst af listeria.

Her finder du vækstmodeller

Forskellige matematiske vækstmodeller (computerprogrammer) kan forudsige, om listeria kan vokse i en fødevare. Hvis man indtaster information om de fysisk/kemiske egenskaber og om opbevaringsforholdene i computerprogrammet, kan vækstmodellen beregne, om listeria kan vokse, og hvor længe fødevaren er sikker (prædiktiv modellering).

Du kan finde og bruge de gratis vækstmodeller på internettet, f.eks.:

DTU's Food Spoilage and Safety Predictor (FSSP)

DMRI's listeria model

ComBase Predictor

USDA Pathogen Modelling Programme

Ulemperne ved at bruge vækstmodeller er, at de kan have en tendens til at overvurdere muligheden for vækst, og at de ikke dækker alle fødevarer.

Plancher om brug af vækstmodeller for kødprodukter og fiskeprodukter

Vurdering af vækst af listeria i kødprodukter

Vurdering af vækst af listeria i fiskeprodukter

Du kan vælge at bruge laboratorieundersøgelser til at vise enten, at listeria ikke vokser til farlige niveauer i hele holdbarhedsperioden, eller at fødevaren er stabiliseret mod vækst af listeria.

Et laboratorium kan undersøge, om vækstmulighederne for listeria er styret eller stabiliseret i en bestemt fødevare og om grænseværdien på 100 cfu/g er overholdt, når holdbarheden udløber. 

Laboratoriet kan undersøge, om væksten af listeria er styret eller stabiliseret ved enten:

 • en holdbarhedsprøvning (durability test) eller
 • en belastningsundersøgelse (challenge test)

Holdbarhedsprøvning (durability test)

Holdbarhedsprøvning kan bruges til at undersøge, om listeria har mulighed for at vokse i en fødevare, som er naturligt forurenet med listeria. Dvs. hvor listeria er tilstede i fødevaren ved starten af undersøgelsen.
Holdbarhedsprøvning er mere realistisk end belastningsundersøgelser, men kan kun bruges, hvis man tit finder listeria i sin fødevare (typisk mere end 10% forurenet).

Ved holdbarhedsprøvning tester man indholdet af listeria lige efter produktionen og herefter løbende, indtil holdbarheden udløber. Man undersøger forskellige partier af den samme type af fødevarer for at få det bedste billede af vækstmulighederne. Jo flere prøver, der undersøges, jo mere sikker bliver holdbarhedsprøvningen.

Holdbarhedsprøvning skal ikke forveksles med holdbarhedsundersøgelser. Holdbarhedsundersøgelser kaldes i daglig tale holdbarhedsprøver, og derfor er de nemme at forveksle. Holdbarhedsundersøgelser er de produktprøver, som virksomheden jævnligt udtager for at undersøge indholdet af i en fødevare ved udløb af holdbarhed. Resultaterne bruges i virksomhedens egenkontrol for listeria.

Læs mere om holdbarhedsundersøgelser under trin 5 "Skal virksomheden have en prøveplan?" 

Belastningsundersøgelser (challenge test)

Belastningsundersøgelser bruges både til at undersøge, om listeria har mulighed for at vokse i en fødevare, og til at undersøge, om listeria kan vokse til over 100 cfu/g i holdbarhedsperioden. Modsat holdbarhedsprøvning bliver en fødevare ved en belastningsundersøgelse kunstigt forurenet (belastet) med listeria i laboratoriet. Der vil derfor ske hurtigere vækst, end hvis fødevaren var naturligt forurenet. Hvis belastningsundersøgelsen viser, at listeria ikke vokser på trods af den kunstige forurening, kan man med sikkerhed sige, at fødevaren er stabiliseret mod vækst.

Læs mere om holdbarhedsprøvning og belastningsundersøgelser her:

Vejledning om holdbarhedsvurdering af fødevarer for L. monocytogenes

EU Arbejdsdokument om holdbarhedsundersøgelsen af spiseklare fødevarer for Listeria monocytogenes

EURL Technical Guidance document on conducting shelf-life studies on listeria

Du kan vælge at bruge videnskabelig litteratur til at vise enten, at listeria ikke vokser til farlige niveauer i hele holdbarhedsperioden eller at fødevaren er stabiliseret mod vækst af listeria.

Du kan sammenligne de fysisk/kemiske egenskaber for én af virksomhedens fødevarer med resultater fra videnskabelige undersøgelser for lignende fødevarer, hvis fødevarernes egenskaber kan sammenlig​nes umiddelbart.

I ComBase Predictive Browser kan du søge i mere end 50.000 publicerede forskningsresultater om mulighederne for, at listeria kan vokse i en række fødevarer under forskellige forhold.

Se eksempel her på brug af videnskabelig litteratur til at vurdere vækst af listeria i ost