7

Gør grundigt rent

Rengøring og desinfektion er noget af det vigtigste for at undgå listeria. Listeria kan nemlig "gemme" sig i produktionen og danne en hårdfør biofilm.

Sådan gør du

  • Sørg for at gøre rent i virksomheden ofte og grundigt
  • Brug de rigtige rengørings- og desinfektionsmidler på det rigtige tidspunkt
  • Skil udstyr med bevægelige dele ad inden rengøring, fx slicere, transportbånd og lignende
  • Lav en plan for rengøring af virksomhedens produktion (maskiner, gulvriste, rørføringer mv.).

Fotoserierne her viser, hvor man skal være ekstra opmærksom ved rengøring:

Se fotoplancher: Undgå listeria - fokus på rengøring

Se fotoplancher: Rengøring af pålægsmaskine/slicer

Brug rengøringsprøver til at tjekke, at rengøringen har været tilstrækkelig effektiv.

Læs mere her i trin 5 "Skal virksomheden have en prøveplan?"

Listeria kan udvikle resistens imod et desinfektionsmiddel på samme måde som bakterier kan blive resistente overfor antibiotika. Derfor bør en virksomhed jævnligt udskifte desinfektionsmiddel eller løbende veksle imellem to eller flere forskellige typer, så man bedre kan komme eventuelle listeriabakterier i miljøet til livs. Det handler om at undgå, at der opbygges modstandsdygtige listeriabakterier, som kan overleve desinfektionsmidlet. Jo længere tid man bruger det samme middel, jo større risiko er der for, at det sker.

Et godt udgangspunkt vil være at have to forskellige desinfektionsmidler på lager, som man skifter imellem hver måned.

Det er også vigtig at sikre, at de anvendte desinfektionsmidler specifikt er virksomme overfor listeria. F.eks. er nogle desinfektionsmidler kun virksomme overfor gram negative bakterier, og listeria er en gram positiv bakterie. Du kan rådføre dig hos leverandøren af desinfektionsmidlerne.