Hypericin

Grønt og frugt

Findes naturligt i Perikon (prikbladet hypericum perforatum L.) (St. John’s wort).

Sundhedsskadelige effekter

Hypericin kan medføre lysfølsomhed. Indtag af perikon kan derfor give anledning til ødemer, eksem og ved længere tids indtag kan det medføre udvikling af grå stær. Desuden ses bivirkninger som træthed, uro, svimmelhed, søvnbesvær og mavesmerter.

Der er også indikationer på udviklingsskader på fostre.

Læs mere om prikbladet perikon hvis man tager medicin