Ginsenosider

Kosttilskud og te Drikkevarer

Ginsengrod indeholder ginsenosider, som er stoffer, der kan have bivirkninger.

Kosttilskud og fødevarer

Fødevarestyrelsen anbefaler generelt, at man begrænser indtaget af ginseng via fødevarer og kosttilskud. Virksomheder har ansvaret for, at produkter med ginseng ikke udgør en sundhedsrisiko for forbrugerne.

DTU Fødevareinstituttet har foretaget enkelte risikovurderinger vedr. rod fra Panax ginseng C.A. Meyer. På baggrund af disse risikovurderinger har Fødevarestyrelsen konkluderet, at ginsengrod kan anvendes som følger:

For kosttilskud vurderes det, at rod fra Panax ginseng C.A. Meyer kan anvendes sikkert i en mængde på op til 3 g pr. anbefalet daglig dosis.

Fødevarestyrelsens vejledning om sikkerhedsvurdering af kosttilskud (9381/2011) kan bruges som hjælp til at udarbejde sikkerhedsdokumentation for et produkt.

Øvre grænse i fødevarer

Der er ikke i lovgivningen fastsat nogen øvre grænse for, hvor meget ginsengrod eller -ekstrakt, der må bruges i fødevarer. Virksomheden skal altid kunne dokumentere, at produktet er sikkert at indtage. Anvendelse i andre fødevarer end den ovenfor nævnte eller i større mængder kræver, at virksomheden kan dokumentere, at produktet er sikkert at indtage.

Særlige forhold for visse befolkningsgrupper

Fødevarestyrelsen fraråder, at børn, gravide og ammende kvinder indtager ginsengrod pga. manglende viden om sikkerheden for disse grupper. Der skal i den forbindelse tages hensyn til de befolkningsgrupper (børn, gravide og ammende), som kan være særligt udsatte ved eksponering for ginsengrod, samt om sådanne personer kan betragtes som målgruppe ved produktets markedsføring. Personer med kroniske lidelser, såsom diabetes eller personer i behandling med lægemidler mod hjerte-kar-lidelser (f.eks. blodfortyndende lægemidler eller digoxin), bør rådføre sig med deres læge i forhold til indtag af fødevarer med Panax ginseng.

Læs mere om kosttilskud og medicin

Som udgangspunkt betragter Fødevarestyrelsen indtag svarende til 3 g ginsengrod pr. dag (75 mg ginsenosider pr. dag) eller derunder som sikre.

Ifølge DTU Fødevareinstituttets nationale kostundersøgelser kan en voksen storforbruger f.eks. drikke op 1052 ml læskedrik om dagen, og det er sådanne indtagelsesdata, som Fødevarestyrelsen vil tage udgangspunkt i ved kontrol.

Læs også om novel food i relation til ginseng