Methylglyoxal (manuka-honning)

Animalske produkter

Manuka-honning indeholder stoffet methylglyoxal, og sammenlignet med anden honning, der normalt indeholder op til 5,4 mg methylglyoxal/kg, så indeholder manukahonning langt større mængder – op til 835 mg/kg.

Manuka-honning kan indeholde stoffet methylglyoxal

Manuka-honning er honning produceret ud fra nektaren af Leptospermum scoparium (rosenmyrte), der gror naturligt i Australien og New Zealand, hvor honningen produceres. Manuka-honning indeholder stoffet methylglyoxal, og sammenlignet med anden honning, der normalt indeholder op til 5,4 mg methylglyoxal/kg, så indeholder manukahonning langt større mængder – op til 835 mg/kg.

Sundhedsmæssig vurdering fra DTU Fødevareinstituttet

DTU Fødevareinstituttet har foretaget en sundhedsmæssig vurdering af methylglyoxal i manuka-honning, da stoffet er under mistanke for at være kræftfremkaldende i doser over et vist niveau.

Methylglyoxal findes naturligt i kroppen, og er godkendt som aromastof (smagsstof) baseret på en risikovurdering foretaget af den Europæiske Fødevareautoritet EFSA i 2009. De beregnede et maksimalt dagligt indtag på 0,1 mg. I vurderingen skønnes en teskefuld honning som et realistisk indtag for en forbruger, der har et højt indtag af honningen, og her vil forbrugeren kunne indtage op til 6 mg methylglyoxal pr. dag - altså et væsentligt større indtag end hvad EFSA vurderede sikkert.

Kan føre til dannelse af andre stoffer

Methylglyoxal kan også føre til dannelsen af stoffer, der igen er koblet til udvikling af flere sygdomme, særligt diabetes. DTU fødevareinstituttet kan ikke afvise, at methylglyoxal udgør en sundhedsmæssig risiko for forbrugere med et regelmæssigt indtag af manukahonning (en teske dagligt). En eventuel risikoforøgelse er dog formodentlig lille sammenlignet med den risiko, kroppens egen endogene produktion af methylglyoxal bevirker.

Usikkerhed i vurderingen

En væsentlig usikkerhed i vurderingen skyldes, at der mangler en troværdig opgørelse af kroppens samlede endogene dannelse af methylglyoxal.