Nitrat

Grønt og frugt

Findes naturligt i grøntsager specielt spinat, salat, rucola, rødbede, fennikel og kartofler, men også i f.eks. rabarber og græskar.

Nitrat indgår i Fødevarestyrelsens overvågning af kemiske forureninger.

Sundhedsskadelige effekter

Nitrat omdannes til nitrit, som herefter kan danne nitrosaminer, der er kræftfremkaldende og genotoksiske.

Nitrit kan være akut toksisk og medføre iltmangel specielt hos børn (methæmotoglobinaemia).

Risikovurderinger

EFSA har i 2008 fastsat et acceptabelt dagligt indtag for nitrat på 3,7 mg/kg kropsvægt/dag.

Grænseværdier

Der er EU-grænseværdier i kontaminantforordningen.

GMP

Begræns anvendelse af kvælstofholdig gødning. Tilpas høsten af grøntsager efter vejrforholdene og solskin. Geografiske forhold har ligeledes en betydning. Udvælg sorter med lavt indhold af nitrat. 

Råvarer

Grøntsager specielt spinat, salat, rucola, rødbede, fennikel og kartofler, men også i f.eks. rabarber og græskar. Data for naturligt indhold af nitrat i forskellige råvarer findes under kontrolresultater. 

Find info om nitrat under kontrolresultater.

Forarbejdede varer

  • Bacon og forskellige pølser, hvor nitrat stammer fra tilsætningsstoffer.
  • Frossen spinat
  • Rabarber marmelade.
  • Færdigretter indeholdende spinat eller andre nitratholdige grøntsager.