Opiumalkaloider – morfin

Korn og frøsorter

Opiumalkaloider findes i birkesfrø fra Papaver somniferum L.

Der er identificeret 50 opiumalkaloider, som kan opdeles i to kemiske hovedgrupper:

  1. phenanthrener (heriblandt morfin, kodein og thebain)
  2. benzylisoquinoliner (her i blandt papverin og noskapin)

Det mest dominerende alkaloid er morfin.

Sundhedsskadelige effekter

Morfin er genotoksisk, påvirker centralnervesystemet og hæmmer vejrtrækningen. Morfin er vanedannende. 

Risikovurderinger

EFSA har i 2011 vurderet opiumalkaloider. EFSA har fastsat en akut reference dosis (ARfD) på 10 mikrogram morfin/kg kropsvægt. EFSA vurderer, at en betragtelig del af forbrugerne sandsynligvis overskrider ARfD.

Grænseværdier

Der er EU-grænser for birkes til direkte konsum og for bagværk med birkes til direkte konsum.

GMP

Indholdet er meget varierende mellem forskellige sorter af birkesfrø samt afhængig af oprindelseslandet. 

Kommissionens henstilling nr. 2014/662 fastsætter god praksis til forebyggelse og reduktion af forekomsten af opiumalkaloider i valmuefrø og valmuefrøprodukter

Råvarer

Birkesfrø.

Forarbejdede varer

Der sker en reduktion af morfin i birkes ved skylning samt ved tilberedning ved varme.