Meldrøjer og meldrøjealkaloider

Korn og kornprodukter

Meldrøjer og meldrøjealkaloider findes primært i rug, men kan også findes i andre kornsorter.

Meldrøjer er svampe strukturer (sklerotier) fra Claviceps svampe, som primært findes i rug. Giftstofferne kaldes meldrøje alkaloider. De mest dominerende former er ergometrin, ergotamin, ergosin, ergocristin, ergocryptin og ergocornin og deres relaterede -ininer.

Betydningen af meldrøjer har i nyere tid været forholdsvis lille, men tidligere op gennem middelalderen gav forgiftning af meldrøjer fra korn og kornprodukter anledning til mange dødsfald i befolkningen – den sidste store epidemi i Danmark forekom i 1862. Symptomerne er kramper eller koldbrand, som kan have dødelig udgang

Meldrøjealkaloider har en række farmakologiske effekter som påvirker hjertekarsystemet og hjernen.

Meldrøjer har toksiske effekter over for alle dyrearter. Data er dog ikke tilstrækkelige til at fastsætte et tolerabelt indtag.

Der er fastsat grænseværdier for meldrøjer i forordning 2015/1940 (som er en ændring til forordning 1881/2006) i uforarbejdet korn.

Indsamling af data bør ske i henhold til EU Kommissionens henstilling nr. 2012/154 for meldrøjealkaloider:

Henstilling nr. 2012/154 om overvågning af forekomsten af meldrøjealkaloider i foder og fødevarer (pdf)

Det er specielt rug der angribes af meldrøjer.