Patulin

Frugt og frugtekstrakter

Patulin er et mykotoksin (svampegiftstof) som dannes af skimmelsvampe tilhørende slægterne Penicillium, Aspergillus og Byssochlamys.

Patulin kan findes i mange forskellige mugne frugter, grøntsager og korntyper, men æbler og æbleprodukter er den største kilde til patulinforurening.

Alkoholgæring af frugtsaft ødelægger patulin, og derfor indeholder gærede prodoukter som fx æblecider og pærecider ikke patulin.

Patulin findes primært i muggen frugt, men mug betyder ikke nødvendigvis, at frugten indeholder patulin. Vask af frugt eller fjernelse af skimmelvæv inden presning af æbler fjerner ikke nødvendigvis alt patulin i frugten, da en del også vil kunne findes i det sunde væv.

I dyreforsøg er det fundet, at patulin forårsager irritation, blødninger og sr i mave-tarm-kanalen. Det er stadig usikkert, om patulin kan have samme effekter hos mennesker.

Læs mere om patulin på EU’s hjemmeside

Undgå at få svampegiftstoffer i din juice, når du presser æbler og pærer

Æbler og pærer kan indeho​lde svampegiften patulin, og det skal du især være opmærksom på, hvis du presser saft af frugterne.

  • ​Behandl frugterne så skånsomt som muligt
  • Opbevar frugten i rene beholdere
  • ​​Undgå al rådden frugt, også frugt med kun mindre rådangreb
  • Opbevar frugten under 5 grader, indtil den presses
  • Frugtsorter med åbent bæger/top er særligt modtagelige over for råd ved kernehuset. Skær æblet igennem  og kig efter råd ved kernehuset inden presning
  • Saftpresser og andet udstyr skal være rent

I dyreforsøg er det fundet at patulin forårsager irritation, blødninger og sår i mave-tarmkanalen. Det er stadig usikkert om patulin kan have tilsvarende effekter hos mennesker.

JECFA har i 1995 fastsat et provisorisk tolerabelt dagligt indtag (PMTDI) for patulin på 0,4 mikrogram/kg kropsvægt.

Grænseværdier findes i forordning 2023/915.  For forarbejdede og sammensatte produkter anvendes artikel 3 i forordning 2023/915.

For produkter uden grænseværdier ses på det normale indhold af kontaminanten i fødevaren samt indtaget af den pågældende fødevare. Der sammenholdes med tolerabelt indtag for kontaminanten.

Frugten skal opbevares i rene beholdere.

Frugten bør opbevares ved en temperatur på under 5 grader indtil den presses.

Hurtig nedkøling og stabil lageratmosfære vil forbedre frugtens tilstand. Kontrolleret atmosfære bør nås senest 7-10 dage fra begyndelsen af lagring.

Æbler på lager bør undersøges regelmæssigt – mindst én gang om måneden – for omfanget af råd.

Frugten bør sorteres omhyggeligt med henblik på at fjerne frugt med synlig skimmel.

Alkoholgæring af frugtsaft ødelægger patulin, så gærede produkter som cider indeholder ikke patulin.

Varmebehandling fjerner ikke patulin.

Saft bør nedkøles til under 5 grader og holdes nedkølet samt opbevares ved et meget lavt indhold af ilt, inden den koncentreres, emballeres eller pasteuriseres

Patulin forekommer primært i muggen frugt pga. skimmelvækst. Sorter med åbent blomsterbæger er særligt modtagelige overfor råd ved kernehuset. Disse sorter bør undersøges for råd ved kernehuset inden presning.